Hidastaako kaksikielisyys lapsen kielen kehitystä?

Elina Pöllänen - Opettaja, projektityöntekijä


Kaksikielisyys ei yleensä hidasta lapsen kielen kehitystä. Toki kielen oppimisessa on erilasia vaiheita ja jokin vaihe voi kehittyä jossain vaiheessa hitaammin, mutta yleisesti kielen kehityksen ei pitäisi hidastua. On hyvä muistaa, että kieltä kannattaa käyttää johdonmukaisesti.
Julkaistu: 30.12.2015
Osio: Videot
Aihealue: Lapsen maailma