Mitkä asiat vaikuttavat isien sitoutumiseen?

Kaisa Homström - Psykologi, projektikoordinaattori


Monenlaiset asiat vaikuttavat isien sitoutumiseen, esimerkiksi suhde kumppaniin on tärkeä. Kumppani voidaan nähdä mahdollistajana ja kannustajana tai portinvartijana. Jos kumppani rohkaisee ja kannustaa, niin isäkin todennäköisesti sitoutuu isyyteen. Myös vertaistukea voidaan hyödyntää isyyteen sitoutumisessa.
Julkaistu: 20.11.2012
Osio: Videot
Aihealue: Isyys