Mitä kaksikielisyys tarkoittaa?

Elina Pöllänen - Opettaja, projektityöntekijä


Kaksikielisyyttä on eriasteista ja se on määritelty hyvin eri tavoin. Kaksikielinen henkilö pystyy puhumaan, ymmärtämään ja ajattelemaan aktiivisesti kahdella eri kielellä. Kaksikielinen ei ole oppinut kieliä koulussa, vaan kasvu- ja elinympäristössään. Kaksi- ja monikielisyys on hyvin tavallinen ilmiö maailmalla.
Julkaistu: 16.02.2018
Osio: Videot
Aihealue: Arki kuntoon