Minkälaisia tunteita lapsettomuus herättää?

Kaisa Holmström - Psykologi, projektikoordinaattori


Jos lapsettomuus koetaan luopumisena, se herättää usein surua. Surutyö voi kuitenkin olla hankalaa, kun luopumisen kohde on elänyt vain haaveissa. Surraan asiaa, joka ei ole ollut näkyvää ulkopuolisille. Lapsettomuus saattaa herättää myös ulkopuolisuuden tai avuttomuuden tunteita. Lapsettomuus voi nostaa myös vihan, huonommuuden, kyvyttömyyden ja häpeän tunteita. Joskus lapsettomuus voidaan kokea jopa rangaistuksena, jolloin syyllisyys on keskeinen tunne. 

Julkaistu: 16.09.2015
Osio: Videot
Aihealue: Vanhemmuus