Minkälaisia haasteita yhden vanhemman vanhemmuuteen liittyy?

Heljä Sairisalo - VTM, toiminnanjohtaja


Yhden vanhemman perheen vanhemmalla haasteena voi olla esimerkiksi pula ajasta ja rahasta. Pienituloisuus on yleistynyt ja noin 30 % elää köyhyysrajan alapuolella. Meillä puhutaan myös hoivaköyhyydestä, mikä tarkoittaa, ettei julkisia palveluja ole niin, että voisi käydä töissä tai opiskella. Yksinhuoltajilla työttömyys on yleistynyt.
Julkaistu: 06.08.2013
Osio: Videot
Aihealue: Vanhemmuus