Millaisia vahvuuksia ja mahdollisuuksia kaksikulttuurisessa parisuhteessa on?

Elina Pöllänen - Opettaja, projektityöntekijä


Kaksikulttuurisella parilla on mahdollisuus valita omista taustoistaan ja kulttuureistaan erilaisia toimintatapoja ja -malleja. Pari rakentaa ns. kolmannen kulttuurin, joka on yhdistelmä molempien kulttuurien ominaisuuksia. Kulttuurierot voidaan nähdä parisuhteessa erittäin suuren rikkautena ja mahdollisuutena.
Julkaistu: 28.07.2015
Osio: Videot
Aihealue: Parisuhde