Mikä on Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry ja Duo-projekti?

Hanna  Kinnunen - Parisuhdeneuvoja, projektipäällikkö


Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, jonka toiminta on tarkoitettu kaikille
monikulttuurisuudesta kiinnostuneille suomalaisille ja suomessa asuville ulkomailta muuttaneille ihmisille.
Kaksikulttuuristen parien ja perheiden Duo-projektin kohderyhmänä ovat suomessa asuvat kahden kulttuurin perheet. Projekti tarjoaa perheiden voimavaroja ja sosiaalisia verkostoja tukevia toimintoja, kuten vertais- ja keskusteluryhmiä sekä puhelin- ja sähköpostineuvontaa.
Julkaistu: 13.02.2012
Osio: Videot
Aihealue: Parisuhde