Mitä eroa on kotimaisella ja kansainvälisellä adoptiolla?

Anu Uhtio - Toiminnanjohtaja


Heinäkuussa 2012 erot kansainvälisen- ja kotimaanadoptiolla pienenivät. Kotimaanadoption oletetaan yleisesti olevan pidempi, noin 6-7 vuotta. Toisaalta kansainvälinenkin adoptioprosessi saattaa olla pitkä. Olennainen ero on siinä, että Suomessa dokumentoidaan tiedot myös lapsen biologisista vanhemmista.
Julkaistu: 04.02.2016
Osio: Videot
Aihealue: Lapsen maailma