Mitkä ovat Yhden Vanhemman Perheiden Liiton työskentelyn lähtökohdat?

Heljä Sairisalo - VTM, toiminnanjohtaja


Yhden Vanhemman Perheiden Liiton työskentelyn lähtökohdat ovat lastenoikeudet ja lasten tasa-arvo perhemuodosta riippumatta sekä perheiden hyvinvointi. Työtä ohjaa YK:n lastenoikeuksien sopimus. Lisäksi liitto pyrkii edistämään perheiden riittävän taloudellisen tuen ja palvelujen saatavuutta.
Julkaistu: 28.02.2012
Osio: Videot
Aihealue: Vanhemmuus