Minkälaisia haasteita sateenkaariperheen vanhemmat voivat kohdata?

Kaisa Niittynen - Terveydenhoitaja


Suurin osa sateenkaariperheiden vanhemmista kohtaa samoja haasteita kuin muutkin vanhemmat. Nämä liittyvät usein lapsen ikävaiheisiin. Lisähaastetta voi tuoda lähipiirin tai muun ympäristön ymmärtämättömyys perhemuodosta. Myös yhteiskunta lakeineen ja niiden puutteineen tuo haasteita. Tunne siitä, että sateenkaariperheiden vanhemmat usein joutuvat todistamaan vanhemmuuttaan ja kyvykkyyttään voi johtaa siihen, että arastelee avun hakemista silloin, kun sitä tarvitsisi.
Julkaistu: 15.05.2013
Osio: Videot
Aihealue: Vanhemmuus