Yhdenvertaisuus – Perhepalaverit tavaksi!

Anita Novitsky, Väestöliiton monikulttuurisuuden asiantuntija, sosiaaliohjaaja


Vanhemman ja lapsen välisen suhteen tulisi olla yhdenvertainen. Yhdenvertaisuus on molemminpuolista kunnioitusta. 

Perhepalavereissa jokainen osallistuu ikänsä ja kehitystasonsa mukaan asioiden käsittelyyn ja perheen hyvinvoinnin edistämiseen. Aikuinen on silti aina vastuussa lapsesta. On myös asioita, joissa päätöksen tekevät aikuiset yksin. Lapselle on tärkeää, että häntä kuullaan ja hänen mielipiteitään arvostetaan. Näin lapsi oppii elämässä tärkeitä neuvottelutaitoja. 

Vanhemmat toivovat lapsilleen parasta. Joissain tilanteissa vanhempi voi kaivata uusia oivalluksia ja tietoa. Vanhemmuuden valttikortit –videot tarjoavat yksinkertaisia, heti arkeen sovellettavia keinoja vanhemmille ja isovanhemmille. Myönteisen koti-ilmapiirin ja itsetunnon tukemiseen on hyvä olla paljon työkaluja. 

Valttikortit liittyvät Suomi 100 –ohjelmaan. Tavoitteena on tarjota vanhemmille kannustavan kasvatuksen vahvistusta. Valttikorttien aiheet pohjautuvat Väestöliiton vanhemmuustiimin, THL:n Lapset ja perheet, STM:n Hyvinvoinnin edistämisen ja ITLA:n Kasvun tuki suosituksiin.

Julkaistu: 07.12.2017
Osio: Videot
Aihealue: Lapsen maailma