Millaisia haasteita uusperheen lapset voivat kohdata?

Pekka Larkela - Perheterapeutti (VET), toiminnanjohtaja SUPLI


Uusperheessä lapsi voi olla jommankumman vanhemman biologinen lapsi tai vanhempien yhteinen lapsi. Suurin haaste uusperheissä usein on, että lapsen pitää saada myös olla lapsi. Varsinkin jos on kyse vain toisen vanhemman biologisesta lapsesta, lapsi joutuu usein olemaan viestinviejänä biologisten vanhempiensa välillä. Tätä tulisi kuitenkin välttää.
Julkaistu: 11.12.2012
Osio: Videot
Aihealue: Lapsen maailma