Minkälaisia rooleja mies voi toteuttaa isyydessään?

Kaisa Holmström - Psykologi, projektikoordinaattori


Mies voi isyydessä toteuttaa monenlaisia rooleja. Hän voi itse valita roolin, jota haluaa toteuttaa. Isyyden roolit voidaan jakaa esimerkiksi sivusta katsojaan, tukijaan, kumppaniin ja perheen pään roolin.
Julkaistu: 09.11.2012
Osio: Videot
Aihealue: Isyys