Mikä merkitys leikillä on lapsen kehitykselle?

Anna Salmi - Psykologi


Leikki on hyvin keskeinen osa lapsen kehitystä. Leikin avulla lapsi ottaa ympäristöä, omia kokemuksia ja tunteita haltuun. Leikillä on suuri merkitys kielen, motorisen ja sosiaalisen kehityksen kannalta. Leikki on niin sanottu välitila, se ei ole totta eikä pelkästään lapsen omaa sisäistä maailmaa, vaan jotakin siltä väliltä, luovuuden tila. 

Julkaistu: 10.09.2015
Osio: Videot
Aihealue: Hyvinvointi