Mitä yhteishuolto tarkoittaa?

Heljä Sairisalo - VTM, toiminnanjohtaja


Yhteishuolto tarkoittaa päätöksentekoa. Yhteishuoltajat päättävät mm lapsen nimestä ja asuinpaikasta. Yhteishuolto ei vielä anna etävanhemmalle oikeutta tavata lasta. Yhteishuolto ei siis ole lapsen ajan jakamista eikä poista elatusvelvollisuutta.
Julkaistu: 20.03.2014
Osio: Videot
Aihealue: Elämänkriisit