Mitä tarkoitetaan tapaamisoikeudella?

Heljä Sairisalo - VTM, toiminnanjohtaja


Lapsella on oikeus tavata vanhempaa, jonka luona hän ei asu. Lähivanhemman tehtävä on sopia alaikäisen lapsen tapaamisesta etävanhemman kanssa.
Julkaistu: 21.03.2014
Osio: Videot
Aihealue: Elämänkriisit