Mitkä asiat edesauttavat uusperheen toimivuutta?

Pekka Larkela - perheterapeutti (VET), toiminnan johtaja


Uusperheen toimivuutta edesauttavat säännöt, perhepalaverit ja rajat. Rajojen muodostamisella pyritään säilyttämään lapsille tutut arkirutiinit sekä antamaan uusperheelle mahdollisuus kasvaa ja kehittyä. Perhepalaverit voivat olla mukavia yhteisiä hetkiä, jolloin sovitaan yhteisistä säännöistä ja huolehditaan tiedonkulusta.
Julkaistu: 11.03.2012
Osio: Videot
Aihealue: Arki kuntoon