Miten lapsen kaksikielisyyden kehittymistä voi tukea?

Elina Pöllänen - Opettaja, projektityöntekijä


Kaksikielisyys on elämäntapa ja perheen valinta. Tärkeää ja rikastuttavaa kielen oppimisen kannalta on, jos perheellä on myös muita sosiaalisia kontakteja ja välineitä joiden avulla kieltä opitaan. Heikomman kielen oppimiseen kannattaa kiinnittää erityisen paljon huomiota.
Julkaistu: 31.03.2014
Osio: Videot
Aihealue: Arki kuntoon