Mitä eroa on elatusavulla ja elatustuella?

Heljä Sairisalo - VTM, toiminnanjohtaja


Elatusapu on se rahasumma, jonka etävanhempi maksaa lähivanhemmalle. Elatustuen maksaa kela, mikäli elatusvelvollinen ei syystä tai toisesta maksa elatusapua.
Julkaistu: 04.08.2013
Osio: Videot
Aihealue: Arki kuntoon