Nettiluennot ovat siirtyneet Perheaikaa facebook livelähetyksiin.
Seuraa livelähetyksiä osoitteessa: www.facebook.com/perheaikaa.fi/


Tulevat Facebook- livelähetykset:
- 27.9 klo 13-13.30 Tukea perheeseen kun vanhempi sairastaa pitkäaikaissairautta

Vanhemman pitkäaikaissairaus herättää paljon erilaisia tunteita, ja voi viedä terveeltäkin puolisolta paljon voimavaroja ja vaikuttaa koko perheeseen. Kuinka perheenä elää ja säilyttää mielekkyys elämässä sairaudesta huolimatta? Kuuntele kahden asiantuntijan keskustelu tärkeästä aiheesta. | Luennoitsijat: Katariina Pelkonen, kouluttaja Parisuhdekeskus Kataja ja Suvi Laru, Väestöliiton Vanhemmuustiimin esimies ja psykologi
- 10.10 klo 13.00-13.30 MASI- apua isille masennusoireisiin tai niiden kohtaamiseen perheessä

Vuonna 2018 käynnistyneen MASI-hankkeen kohderyhmää ovat työikäiset isät, joiden elämään masennusoireet kuuluvat joko oman tai perheenjäsenen kokemuksen kautta. | Luennotisija: Henri Hyttinen, Miessakit ry, hankekoordinaattori
Menneet facebook-livelähetykset:

Katso tulossa olevat luennot »

NettiluennotHaaveilija, jumittaja tai vallaton väkkärä –oivaltamalla adhd:n voit vaikuttaa lapsen oireisiin
Kuntoutussuunnittelija, ADHD-liitto ry Tuuli Korhonen

Tietoiskussa puhutaan kuinka adhd-oireinen lapsi tyypillisesti toimii. Usein adhd-oireisen lapsen toimintatavat koetaan haasteellisina. Lapsen toiminta voidaan kokea hosuvaksi, jumittavaksi tai lapsen ajatellaan olevan tottelematon.

Tietoiskun kannustavana sanomana on, että aikuinen voi vaikuttaa lapsen adhd-oireisiin! Ymmärtämällä miten adhd vaikuttaa lapsen käyttäytymiseen ja olotilaan, löytyvät myös tavat tukea lasta. Tarvitaan oikeaa tietoa tarkkaavuushäiriöstä, ymmärtämystä lapsen taitojen mittaisista vaatimuksista sekä kosolti kannustusta, ennakointia ja rinnalla kulkemista.

Tule mukaan kuuntelemaan ja oivaltamaan adhd lapsen parhaaksi!

  • Luentoaika: ke 31.5. klo 13.00 – 13.30
  • Osallistujamäärä: Rajoittamaton

Katso käyty luento »

NettiluennotPäivähoito ja sateenkaariperheet
Koulutussunnittelija Sanna Nevala

Kuinka päiväkodissa voi huomioida perheiden monimuotoisuutta? Mitä voi tehdä, jotta myös sateenkaariperheen lapsella on päiväkodissa hyvä ja turvallista olla?

Tämä luento on suunnattu päivähoidon ammattilaisille.


sateenkaariperheet, päiväkoti, päivähoito, Sateenkaariperheet ry, hyvinvointi

  • Luentoaika: to 18.5. klo 13.35 – 14.05
  • Osallistujamäärä: Rajoittamaton

Katso käyty luento »

NettiluennotSateenkaariperheen lapsi aloittaa päivähoidon
Koulutussunnittelija Sanna Nevala

Etenkin vanhemmat jännittävät sitä päivää, kun lapsi aloittaa päivähoidon. Sateenkaariperheen lapsi on päivähoidossa ehkä ensimmäisen kerran poissa vanhempiensa lähettyviltä ja kohtaa itsekseen muiden ihmettelyä ja uteliaisuutta perhettään kohtaan.

Mitä kannattaa ja voi ottaa huomioon?

Tämä luento valmistaa vanhempia merkittävään elämänmuutokseen.

sateenkaariperheet, päiväkoti, päivähoito, Sateenkaariperheet ry, vanhemmuus, hyvinvointi

  • Luentoaika: to 18.5. klo 13.00 – 13.30
  • Osallistujamäärä: Rajoittamaton

Katso käyty luento »

NettiluennotÄlyä tunteet – ajattelun apukäsi lasten kanssa työskentelyyn
Kehittäjäpsykologi, (psykologi), Pesäpuu ry Elisa Oraluoma

Punaiset ja vihreät ajatuksemme joko rajoittavat tai rohkaisevat meitä kohtaamaan haastavia tilanteita. Ajattelun apukäsi auttaa lapsia ja nuoria työstämään vaikeita ajatuksia ja vahvoja tunteita. Se soveltuu keskusteluvälineeksi monialaiseen käyttöön sekä ohjatuksi oma-avuksi lapsille ja nuorille.

Luennolla esitellään Pesäpuu ry:n Norjasta tuomaa kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuvaa helppokäyttöistä keskusteluvälinettä ja perehdytään lyhyesti sen käyttämiseen lapsen kanssa.

Luento liittyy Sisukkaasti koulutiellä -koulutusprosessiin, jossa pyritään edistämään kodin, koulun ja lastensuojelun välistä yhteistyötä lastensuojelun piirissä olevien lasten koulunkäynnin tukemisessa.

Pesäpuu ry, Sisukkaasti koulutiellä, tunteet, lastensuojelu, koti, koulu, yhteistyö, hyvinvointi

  • Luentoaika: ke 17.5. klo 13.45 – 14.15
  • Osallistujamäärä: Rajoittamaton

Katso käyty luento »

NettiluennotKuinka tukea sijoitettua lasta koulunkäynnissä? - monitoimijainen Sisukas- malli
Kehittämispäällikkö, LTO, YTM, AmO, psykologi, työnohjaaja, Pesäpuu ry Christine Välivaara

Monet sijoitetut lapset ovat haavoittaneista kokemuksistaan huolimatta löytäneet keinoja selviytyä ja hyödyntää suojaavia tekijöitä elämässään. Tutkimusten mukaan kuitenkin usealla on koulunkäynnin ongelmia, monet alisuoriutuvat koulussa ja myös aikuiset asettavat vaatimattomampia odotuksia heidän menestymiselleen. Sijoitetuilla lapsilla on kohonnut riski heikkoihin arvosanoihin, psykososiaalisiin ongelmiin ja matalaan koulutustasoon. Koulunkäynnin vaikeuksilla on siten yhteyttä myös heikentyneeseen hyvinvointiin aikuisuudessa.

Valtakunnallisessa lastensuojelujärjestössä, Pesäpuu ry:ssä kehitetty monitoimijainen Sisukas- malli tukee perhehoitoon sijoitettujen alakouluikäisten koulunkäyntiä, vahvistaa suojaavia tekijöitä ja pyrkii ehkäisemään myöhempää syrjäytymistä.

Luennossa esitellään sijaishuollon Sisukas-toimintamalli sekä kuvataan kokeilusta saatuja rohkaisevia tuloksia.

Luento liittyy Sisukkaasti koulutiellä -koulutusprosessiin, jossa pyritään edistämään kodin, koulun ja lastensuojelun välistä yhteistyötä lastensuojelun piirissä olevien lasten koulunkäynnin tukemisessa.

Pesäpuu ry, sisukkaasti koulutiellä, hyvinvointi, lastesuojelu, koulu, koti, sijoitettu lapsi, syrjäytyminen

  • Luentoaika: ke 17.5. klo 13.00 – 13.30
  • Osallistujamäärä: Rajoittamaton

Katso käyty luento »