Koulu, lastensuojelu, sijaisvanhemmat, lapsen syntymävanhemmat – kuka päättää ja ketä kuullaan?

Kehittämispäällikkö, sosiaalityöntekijä (YTL), työnohjaaja, senior PRIDE-kouluttaja, Pesäpuu ry Janna Pynnönen
pe 2.6. klo 13.00 – 13.30

Sijaisvanhemman ja koulun välinen sujuva yhteistyö on perheeseen sijoitetun lapsen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä on kuitenkin se henkilö, joka päättää yhteistyössä lapsen syntymävanhempien kanssa monista lapsen elämään liittyvistä tärkeistä asioista. Hukkuvatko lapsen tarpeet, kun aikuiset hänen ympärillään yrittävät auttaa? Toimiiko yhteistyö? Kuka päättää? Kuka kantaa vastuun? Mitä lapsi kysyy? Kuka hänelle vastaa?
Luennossa käydään läpi ja pohditaan, kenellä on vastuu ja miten yhteistyössä lapsi ja hänen tarpeensa säilyisivät keskiössä, kun koulun ja lastensuojelun välistä yhteistyötä tehdään.

Luento liittyy Sisukkaasti koulutiellä -koulutusprosessiin, jossa pyritään edistämään kodin, koulun ja lastensuojelun välistä yhteistyötä lastensuojelun piirissä olevien lasten koulunkäynnin tukemisessa.

Tulossa: Luennon alkuun on 5 päivää 18 tuntia 17 minuuttia