NettiluennotHaaveilija, jumittaja tai vallaton väkkärä –oivaltamalla adhd:n voit vaikuttaa lapsen oireisiin
Kuntoutussuunnittelija, ADHD-liitto ry Tuuli Korhonen

Tietoiskussa puhutaan kuinka adhd-oireinen lapsi tyypillisesti toimii. Usein adhd-oireisen lapsen toimintatavat koetaan haasteellisina. Lapsen toiminta voidaan kokea hosuvaksi, jumittavaksi tai lapsen ajatellaan olevan tottelematon.

Tietoiskun kannustavana sanomana on, että aikuinen voi vaikuttaa lapsen adhd-oireisiin! Ymmärtämällä miten adhd vaikuttaa lapsen käyttäytymiseen ja olotilaan, löytyvät myös tavat tukea lasta. Tarvitaan oikeaa tietoa tarkkaavuushäiriöstä, ymmärtämystä lapsen taitojen mittaisista vaatimuksista sekä kosolti kannustusta, ennakointia ja rinnalla kulkemista.

Tule mukaan kuuntelemaan ja oivaltamaan adhd lapsen parhaaksi!

 • Luentoaika: ke 31.5. klo 13.00 – 13.30
 • Osallistujamäärä: Rajoittamaton

Siirry luennolle

NettiluennotKoulu, lastensuojelu, sijaisvanhemmat, lapsen syntymävanhemmat – kuka päättää ja ketä kuullaan?
Kehittämispäällikkö, sosiaalityöntekijä (YTL), työnohjaaja, senior PRIDE-kouluttaja, Pesäpuu ry Janna Pynnönen

Sijaisvanhemman ja koulun välinen sujuva yhteistyö on perheeseen sijoitetun lapsen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä on kuitenkin se henkilö, joka päättää yhteistyössä lapsen syntymävanhempien kanssa monista lapsen elämään liittyvistä tärkeistä asioista. Hukkuvatko lapsen tarpeet, kun aikuiset hänen ympärillään yrittävät auttaa? Toimiiko yhteistyö? Kuka päättää? Kuka kantaa vastuun? Mitä lapsi kysyy? Kuka hänelle vastaa?
Luennossa käydään läpi ja pohditaan, kenellä on vastuu ja miten yhteistyössä lapsi ja hänen tarpeensa säilyisivät keskiössä, kun koulun ja lastensuojelun välistä yhteistyötä tehdään.

Luento liittyy Sisukkaasti koulutiellä -koulutusprosessiin, jossa pyritään edistämään kodin, koulun ja lastensuojelun välistä yhteistyötä lastensuojelun piirissä olevien lasten koulunkäynnin tukemisessa.

 • Luentoaika: pe 2.6. klo 13.00 – 13.30
 • Osallistujamäärä: Rajoittamaton

Siirry luennolle

NettiluennotTietoisku lasta odottavalle adhd-oireiselle vanhemmalle
järjestösuunnittelija, ADHD-liitto ry Katariina Berggren

Vanhemmuuteen valmistautuminen ja varhaisvaiheet pienen vauvan kanssa ovat hyvin tärkeät jaksot niin vanhemmuuden rakentumiselle, kuin pienokaisen kasvun ja kehityksen tukemiselle. Vanhemmuus tuo mukanaan ihania asioita, mutta myös suurta vastuuta toisesta ihmisestä. Kerron tietoiskussa mitä asioita vanhemman on hyvä tiedostaa ja huomioida. Kannustan hakemaan tukea omalle vanhemmuudelle ja jaksamiselle tarpeen mukaan.

Jokaisella, myös adhd-, vanhemmalla on omat vahvuudet, jotka tulee huomata ja huomioida. Vanhemmuus vahvistuu arkisissa onnistumisissa!

 • Luentoaika: to 15.6. klo 13.00 – 13.30
 • Osallistujamäärä: Rajoittamaton

Siirry luennolle

NettiluennotPäivähoito ja sateenkaariperheet
Koulutussunnittelija Sanna Nevala

Kuinka päiväkodissa voi huomioida perheiden monimuotoisuutta? Mitä voi tehdä, jotta myös sateenkaariperheen lapsella on päiväkodissa hyvä ja turvallista olla?

Tämä luento on suunnattu päivähoidon ammattilaisille.


sateenkaariperheet, päiväkoti, päivähoito, Sateenkaariperheet ry, hyvinvointi

 • Luentoaika: to 18.5. klo 13.35 – 14.05
 • Osallistujamäärä: Rajoittamaton

Katso käyty luento »

NettiluennotSateenkaariperheen lapsi aloittaa päivähoidon
Koulutussunnittelija Sanna Nevala

Etenkin vanhemmat jännittävät sitä päivää, kun lapsi aloittaa päivähoidon. Sateenkaariperheen lapsi on päivähoidossa ehkä ensimmäisen kerran poissa vanhempiensa lähettyviltä ja kohtaa itsekseen muiden ihmettelyä ja uteliaisuutta perhettään kohtaan.

Mitä kannattaa ja voi ottaa huomioon?

Tämä luento valmistaa vanhempia merkittävään elämänmuutokseen.

sateenkaariperheet, päiväkoti, päivähoito, Sateenkaariperheet ry, vanhemmuus, hyvinvointi

 • Luentoaika: to 18.5. klo 13.00 – 13.30
 • Osallistujamäärä: Rajoittamaton

Katso käyty luento »

NettiluennotÄlyä tunteet – ajattelun apukäsi lasten kanssa työskentelyyn
Kehittäjäpsykologi, (psykologi), Pesäpuu ry Elisa Oraluoma

Punaiset ja vihreät ajatuksemme joko rajoittavat tai rohkaisevat meitä kohtaamaan haastavia tilanteita. Ajattelun apukäsi auttaa lapsia ja nuoria työstämään vaikeita ajatuksia ja vahvoja tunteita. Se soveltuu keskusteluvälineeksi monialaiseen käyttöön sekä ohjatuksi oma-avuksi lapsille ja nuorille.

Luennolla esitellään Pesäpuu ry:n Norjasta tuomaa kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuvaa helppokäyttöistä keskusteluvälinettä ja perehdytään lyhyesti sen käyttämiseen lapsen kanssa.

Luento liittyy Sisukkaasti koulutiellä -koulutusprosessiin, jossa pyritään edistämään kodin, koulun ja lastensuojelun välistä yhteistyötä lastensuojelun piirissä olevien lasten koulunkäynnin tukemisessa.

 • Luentoaika: ke 17.5. klo 13.45 – 14.15
 • Osallistujamäärä: Rajoittamaton

Katso käyty luento »

Näytä kaikki tallennetut luennot »