Kuinka vastata  alle kaksi vuotiaalle lapselle toisen vanhemman poissaoloon liittyviin kysymyksiin?

Lapsen kehityksestä Lapsi tarvitsee kasvaakseen toista ihmistä. Pysyvä ja läheinen suhde vanhemman kanssa on tärkeää, koska vauvan käsitys itsestä, toisista ihmisistä ja maailmasta syntyy vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Ensimmäisten vuosien aikana vauvalle syntyy perustavanlaatuinen käsitys siitä, onko hän arvokas ja rakastettu, pidetäänkö hänestä huolta ja voiko hän turvautua ympärillään oleviin ihmisiin vai ei. Lapsi ansaitsee hoitajakseen aikuisen, johon hän voi solmia turvallisen ja pitkäkestoisen tunnesuhteen, tavallisimmin oman vanhemman tai vanhemmat. Kun lapselle muodostuu varhaisissa vuorovaikutussuhteissa perusturvallisuuden ja luottamuksen kokemus, se heijastuu myöhempiin ihmissuhteisiin ja luo pohjaa hyvän itsetunnon, minäkuvan ja empatiakyvyn kehittymiselle....

Julkaistu 15.05.2014 09:36

Suositusten suojissa

Vesipisarat tippuvat hupun reunalle. Kylmä tuntuu saappaissa villasukista huolimatta. Miksi tässä pitää taas seistä? Keskellä päivää leikkipuistossa sen ainoan vesilätäkön reunalla. Kura roiskuu kun taapero hyppii onnellisena keskellä lätäkköä.  Avaa nyt suusi, että voin harjata sinun hampaasi. Avaatko jos saat samalla pestä äidin hampaat? Hampaat tulee pestyä, mutta löydän hammastahnaa vielä nukkumaan mennessäni hiuksistani ja korvan takaa. Illalla sohvalla imettäessäni saan ensi lapsen sormen nenääni, tämän jälkeen napakan kiskaisun hiuksista ja lopulta ikenillä pienen puristuksen rinnanpäästä. Jaahas olisiko hampaita tulossa? Miksi minä tätä kaikkea teen? Kukaan ei ole näitä suorituksiani todistamassa, mittaamassa tai dokumentoimassa. Voiko näillä toimilla edes todistaa jotain...

Julkaistu 14.05.2014 11:38 | Kommentit 0

Luota itseesi

Imetys on yksilöllinen ja henkilökohtainen kokemus. Imetyksen yhteydessä ei oikeastaan pitäisi koskaan puhua onnistumisesta tai epäonnistumisesta, koska kyse ei ole suorituksesta, jossa äiti on hyvä tai huono. Imetys on tärkeää, mutta se ei määrittele äitiyttä tai suhdetta vauvaan. Se ei ole ainoa vuorovaikutustapa vauvan kanssa. Luota siis vauvaan ja usko itseesi vanhempana. Jos imetys ei syystä tai toisesta suju, siitä ei tarvitse tuntea syyllisyyttä. Olet uudessa tilanteessa vauvasi kanssa, joten opettele tunnistamaan vauvan merkkejä ja pieniä viestejä. Tee syöttöhetkistä erityisiä ja pidä vauvaa lähellä. Nauti itsestäsi äitinä ja hetkistäsi vauvasi kanssa: katseista, lämmöstä ja läheisyydestä. Anna vauvallesi tunne, että hän on erityinen, ihana ja rakastettava. Sitä kautta hän saa...

Julkaistu 13.05.2014 10:18 | Kommentit 0

Täydellisiä äitejä

Jotkut äidit ovat jo raskausaikana suunnitelleet tarkan käsikirjoituksen vauva-ajalle. Siihen voi sisältyä valtavia etukäteisodotuksia ja paineita imetyksen sujumisesta. Jos imetys ei onnistukaan yrityksestä ja apukeinoista huolimatta, äidin voi olla vaikea antaa itselleen lupaa imetyksen lopettamiseen, vaikka läheiset ja ammatti-ihmiset tukisivat päätöstä. Imetyksen onnistumisesta tai epäonnistumisesta voi tulla koko äitiyttä arvioiva mittari. Äiti ei ole tyytyväinen itseensä, vaikka vauvan hoito muilta osin sujuukin hyvin. On luonnollista rakentaa etukäteen mielikuvia vauva-ajasta ja omasta äitiydestä. Jos imettämisen päättää lopettaa, on tärkeää työstää näitä ennakko-odotuksia ja niistä luopumisen aiheuttamia tunteita. Ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa hoitaa vauvaa – tärkeintä on...

Julkaistu 09.05.2014 09:27 | Kommentit 0

Kiintymystyylit välittyvät yli sukupolvien

Hautamäen ym. (2010) tutkimuksessa tarkasteltiin kiintymystyylien siirtymistä sukupolvelta toiselle. Tutkimuksessa oli mukana kolme sukupolvea; isovanhemmat, vanhemmat ja lapset. Perheitä seurattiin raskausajasta lapsen kolmanteen ikävuoteen. Tutkimukseen osallistui 32 perhettä. Otos edusti normaaliväestöä.  Aikuisten kiintymystyylejä arvioitiin AAI-haastattelulla ja lasten kiintymystyyliä PAA-arvioinnilla. 47 prosentilla isoäideistä, äideistä ja lapsista oli samanlainen kiintymystyyli. Turvallinen kiintymystyyli välittyi todennäköisimmin sukupolvelta toiselle. Sukupolvien yli siirtyvää jatkuvuutta löydettiin myös välttelevän kiintymystyylin osalta. Turvattomissa kiintymystyyleissä havaittiin säännönmukaista vuorottelevuutta sukupolvien ketjussa. Esimerkiksi takertuvasti kiintyneen...

Julkaistu 08.05.2014 11:55 | Kommentit 0

Nämä ovat eron tunnusmerkit

Oletko koskaan pysähtynyt miettimään sitä, riiteletkö kumppanisi kanssa rakentavasti vai tuhoavasti? Tuhoava riitelijä dominoi, ivaa, halveksii, vaikenee ja asettuu puolustuskannalle. Nämä keinot johtavat usein pariskunnan eroon.  Amerikkalaisen Gottman-instituutin tutkimusten mukaan pariskunnan eron todennäköisyyttä voi ennustaa vuorovaikutusta ja erityisesti riitatilanteita tarkkailemalla. Jos pari turvautuu kiistoissaan nk. neljän ratsumiehen käyttöön, se viestii vakavista ongelmista suhteessa. – Ensimmäinen ratsumies eli eron ennusmerkki on halveksunta, joka voi tulla esiin toisen ilmeistä ja eleistä ja ihan puheestakin. Halveksunnan esiintyminen on näistä neljästä merkistä voimakkain eroa ennustava tekijä. Se voi myös vaikuttaa parisuhteen ohella terveyteen. Ivallinen halveksunta...

Julkaistu 07.05.2014 11:30 | Kommentit 0

Uussateenkaariperheyden ihme

Sateenkaariperheistä alettu Suomessa keskustella vasta 1990-luvun lopulla, jolloin hedelmöityshoidot avautuivat naisparien käyttöön. Sateenkaariperheistä käytettävä termistö on tästä syystä aika nuorta ja osittain vasta muotoutumassa. Heteroliitosta eronneet sateenkaari-ihmiset ovat kautta aikojen eläneet ilman, että heidän perhemuodolleen on jotakin virallista, selkeä ja ytimekästä nimitystä. Uusperheitä, joiden aikuiset ovat keskenään samaa sukupuolta, mutta ainakin toisen aikuisen lapset ovat saaneet alkunsa henkilön aiemmasta heteroparisuhteesta, on alettu käyttää nimitystä uussateenkaariperhe. Heteroliitossa lapsia saaneet ihmiset, jotka ovat eron jälkeen muodostaneet uusperheen samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa, ovat usein hyvin eri vaiheessa perheidentiteettinsä kanssa...

Julkaistu 06.05.2014 11:41 | Kommentit 0

Adoptioneuvonnassa

Olemme tällä hetkellä adoptioneuvonnassa. Neuvonta kestää yleensä noin vuoden, jonka jälkeen paperimme menevät adoptiolautakunnalle hyväksyttäviksi. On mahdollista, että lautakunta antaa hylkäävän päätöksen, mutta ei kovinkaan yleistä. Meidän neuvontamme tullee kestämään yli vuoden. Aloitimme neuvonnan viime vuoden elokuussa ja tapaamisia sosiaalityöntekijän kanssa on noin kahden kuukauden välein 6-8 kertaa. Meidän viides tapaamisemme on toukokuussa, jonka jälkeen oletettavasti tulee kesätauko, siksi epäilen, ettemme ole valmiita elokuuhun mennessä.  Adoption kannalta vaikeimmat päätöksemme koskevat adoptoitavien lasten määrää ja kohdemaata. Olisiko meissä voimaa kahteen lapseen yhtä aikaa? Kun mietin asiaa näen mielessäni 8-vuotiaan tytön ja alle 2-vuotiaan pojan Kolumbiasta asumassa...

Julkaistu 02.05.2014 09:14 | Kommentit 0

Kohti erorauhaa

Eron tai erouhan edessä ihminen voi toimia täysin irrationaalisesti itseään ja perhettään vastaan. Ero uhkaa näet ihmisen perimmäistä käsitystä hänestä itsestään: omanarvontuntoa, ihmisarvoa, asemaa. Avioero enteilee sosiaalista, psykologista ja fyysistä eroa läheisistä ihmisistä ja ydinperheestä, joka on yhteiskunnassa onnellisuuden ja menestyksen mittari, vaikkei onnea olisikaan. Belgiassa kansalaistoimintana syntynyt erokouluhanke on kerännyt yhteen sovittelukirjallisuuden ja erotutkimuksen pohjalta avioeron hyviä käytäntöjä. On mahdollista erota loukkaamatta. On mahdollista työstää eroa, kunnes loukkaukset on pyydetty anteeksi ja annettu anteeksi. Belgian erokoulun mukaan 90 prosenttia eron jälkeisistä riidoista on seurausta epäonnistuneella tavalla annetusta eroilmoituksesta....

Julkaistu 30.04.2014 10:46 | Kommentit 0