Rakenna parisuhderauhaa ja huolla suhdetta

Miten elämän kaikkien vaatimusten keskellä löytyisi riittävästi tilaa rakentaa yhdessä puitteita ”parisuhderauhalle?” Työasiat, lapset ja harrastukset ryöstävät parilta helposti tilaa olla kahden kesken. Aistilliset nautinnot ja aikuisten lemmenleikit kehittyvät ilmapiirissä, jossa on kiireettömyyttä ja aikaa vain olla, myös ilman paineita rakasteluun. Sopivien olosuhteiden luominen on kuin tallettaisi rahaa kasvamaan korkoa tyytyväisyyden tilille. Mieltä painavat asiat on hyvä selvittää muualla kuin sängyssä Ajan ja rauhan saavuttamiseksi arkihuolet on voitava pistää syrjään. Sänky ei välttämättä ole paras paikka ongelmien käsittelyyn, vaivaavat asiat on hyvä selvittää muualla. Huolten ja murheiden aiheuttamat ahdistuksen, jännittyneisyyden ja masennuksen tunteet ovat vastakkaisia...

Julkaistu 13.11.2017 09:00

Monikkolapset tarvitsevat kaksi syliä

Yli puolet monikkoperheistä pitää tärkeimpänä perhevapaauudistuksessa sitä, että vanhemmilla on mahdollisuus olla yhtä aikaa kotona hoitamassa lapsia, selviää Suomen Monikkoperheet ry:n tekemästä kyselystä. Kyselyssä 671 kaksos- ja kolmosperheen vanhempaa kertoi kokemuksiaan lapsiperheen palveluista ja etuuksista. Kaksos-, kolmos- ja nelosperheissä vanhemmat tarvitsevat yhtäaikaista perhevapaata lasten hoitamiseen. Monimuotoiset perheet -verkoston perhevapaamalliin sisältyvä uusi monikkolisä parantaisi monikkoperheiden tilannetta oleellisesti. Elämä yllättää välillä! Monikkoperheissä työn määrä on lasten synnyttyä kaksin- tai kolminkertainen. Arki saattaa olla raskasta paitsi moninkertaisen lastenhoidon, myös lasten mahdollisen keskosuuden tai sairauden vuoksi. Tämän vuoksi isän...

Julkaistu 09.11.2017 14:39 | Kommentit 0

Tukea vanhemmuuteen ja varhaiseen vuorovaikutukseen

Lapsen ja aikuisen henkinen sidos syntyy monimutkaisen tapahtumasarjan tuloksena. Samalla tapahtuu kasvu vanhemmuuteen. Toisille vanhemmuus istuu helposti omaan rooliin, jotkut taas kypsyvät siihen hitaammin. Toiset kokevat ymmärtävänsä varsin hyvin jo vastasyntyneen viestejä, jotkut taas ovat aivan ymmällään uuden paketin äärellä. Monet omaan historiaan ja nykyhetkeen liittyvät seikat voivat tukea tai haitata tätä herkkää prosessia. Tieto varhaisen vuorovaikutuksen rakentumisesta auttaa. Miten voin viestiä vauvalle, että pidän hänestä? Miksi hän on erilainen kuin odotin? Miksi hän reagoi oudolla tavalla tai eri tavalla kuin naapurin lapsi? On tärkeää ymmärtää, että jo vastasyntyneestä vauvasta löytyy paljon ominaisuuksia. Esimerkiksi vauvan perustemperamentti ja se aikataulu, jossa...

Julkaistu 23.10.2017 11:24 | Kommentit 0

Neljä kättä monikkoperheisiin

Kun kotiin muuttaa yhtäkkiä kaksi, kolme tai jopa neljä pientä, avutonta kääröä, jotka tarvitsevat huolenpitoa ympäri vuorokauden, ei siinä kaksi kättä riitä millään. Neljästä kädestä olisi apua jo huomattavasti enemmän. Nyt kun hallitus on uudistamassa perhevapaita, kysyimme monikkoperheiltä, mitä he pitävät tärkeimpänä asiana perhevapaauudistuksessa. Kyselyn tulosten perusteella suurin osa perheistä pitää uudistuksessa tärkeimpänä sitä, että perheen molemmilla vanhemmilla on mahdollisuus olla yhtä aikaa kotona hoitamassa lapsia. Monimuotoiset perheet -verkosto on julkaissut  Raha seuraa lasta -mallin , joka on kymmenen perhejärjestön vastaus uudeksi perhevapaamalliksi. Siinä monikkovanhempien toiveet on kuultu. Monikkoperheen vanhemmat saisivat perhevapaaseen jokaisesta lapsesta 78...

Julkaistu 05.10.2017 10:48 | Kommentit 0

Huomio varhaiseen vuorovaikutukseen jo ennen vauvan syntymää

Varhainen vuorovaikutus on perusta lapsen kehitykselle Varhaisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan kaikkea sitä yhdessä olemista ja kokemista, mitä vauvan ja vanhemman välillä tapahtuu luonnostaan. Viimeisten vuosien aikana varhaisen vuorovaikutuksen tutkimus on ollut hyvin aktiivista ja tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että varhainen vuorovaikutus, sen riittävyys, toimivuus, tai puutteet ja häiriöt vaikuttavat hyvin oleellisesti vauvan hyvinvointiin ja persoonallisuuden ja perusturvallisuuden kehittymiseen. Vanhemmat ovat itse asiassa vuorovaikutuksessa lapsensa kanssa jo odotusaikana. Vauvaan liittyvät mielikuvat heräävät ja kehittyvät raskauden edetessä sekä äidillä että isällä. Näiden mielikuvien muodostumiseen vaikuttavat paljon vanhemman omat lapsuudenaikaiset...

Julkaistu 29.09.2017 11:05 | Kommentit 0

Vauvan kehitysvaiheet 0-6 kk

 Vauvan kehitys ensimmäisen vuoden aikana on huikeaa seurattavaa. Vauva siirtyy vanhemman sylistä lattialle touhuilemaan ja lopulta vappuen omin jaloin liikkeelle. Seuraavassa tiivistelmä vauvan kehitysvaiheista 0-6 kk iässä. Listaa lukiessa on hyvä muistaa, että jokainen vauva kehittyy omaan yksilölliseen tahtiinsa. Tässä listauksessa mainitut iät ja kehitysvaiheet ovat viitteellisiä. Jos oman lapsen kehitys mietityttää, kannattaa asia ottaa esiin neuvolassa terveyenhoitajan kanssa. 0-1 kk  Reagoi valoisuuden vaihteluihin, väreihin, ääniin ja muotoihin. Vauva katselee vanhempiaan tarkasti ja matkii aikuisen ilmeitä. Kasvot kiinnostavat. Vauva näkee noin 20-40 cm:n päähän. Säpsähtää kovia ääniä, nauttii ihmisäänistä. Kuukauden ikää lähestyessä tuottaa muutakin ääntä kuin itkua....

Julkaistu 29.09.2017 10:49 | Kommentit 0

Vinkkejä elävään ja hyvinvoivaan parisuhteeseen

Parisuhde on yksi elämämme merkittävimmistä ihmissuhteista. Jos parisuhde voi hyvin, lisääntyy henkinen hyvinvointimme ja se heijastuu myös lähiympäristöömme. Jotta parisuhde toimisi hyvin ja toisi iloa ja tyydytystä molemmille kumppaneille, kannattaa tietoisesti pyrkiä hoitamaan suhdetta. Seuraavassa on koottuna asioita, joiden avulla voi pitää parisuhdetta elävänä ja hyvinvoivana. 1. Säilytä kosketus kumppaniisi ja hänen elämäänsä Rakkaussuhteen alussa rakastunut pari haluaa jakaa toisilleen sisäistä maailmaansa ja koko elämäänsä. Suhteen vakiintuessa aktiivinen kiinnostus toisen jokapäiväistä elämää ja ajatuksia kohtaan voi hävitä – sanonta ”kasvoimme erillemme” voikin pian olla totta. Jotta näin ei kävisi, on tärkeää olla aktiivisesti kiinnostunut toisen elämästä. Oletko selvillä...

Julkaistu 29.09.2017 10:01 | Kommentit 0

Onko kotiäidin arki yksinäistä?

Minulla ei ole kavereita Kotona lapsiaan hoitava äiti kokee usein tekevänsä tärkeää työtä ja viihtyvänsä hyvin tehtävässään. Jos lapsia on enemmän kuin yksi, voi päivän ohjelma tuntua hyvin haastavalta. Paljon ei jää ylimääräisiä hetkiä itselle, saati sille, että voisi tutustua muihin aikuisiin tai tavata ystäviä. Jotkut ovat siinä onnellisessa asemassa, että lähellä asuu tuttavia, jotka ovat samassa elämänvaiheessa. Kyläilyt ja yhteiset ulkoilut onnistuvat vaivatta. Jotkut ovat ehkä juuri muuttaneet, eivätkä tunne ketään lähialueella asuvaa. Oman arkipäivän sosiaalisen verkoston luominen on aloitettava tyhjästä. Kotiäidin ei aina ole helppoa luoda uusia ihmissuhteita. Kahden vilkkaan pojan äiti kertoi yksinäisyydestään: Hän oli mennyt lasten kanssa leikkipuistoon ja perhekerhoon....

Julkaistu 05.09.2017 10:00 | Kommentit 0

Kumppanuus ja vanhemmuus on tärkeä yhdistää

Vauvan syntymä saa vanhemmat erityisen haavoittuviksi läheisyyteen ja tarvitsevuuteen liittyvissä odotuksissa ja tunteissa. Toinen voi kokea jäävänsä täysin yksin vauvan kanssa kumppanin jatkaessa poikamies- ja poikamiestyttöelämäänsä, toinen vanhempi taas voi kokea jäävänsä ulkopuoliseksi vauvan ja toisen vanhemman luomassa suhteessa. Pettymys voi aiheuttaa tunnetasolla henkisen etääntymisen ja luoda paineita hakea läheisyyttä muualta. Se voi johtaa jopa eroon. Liiallinen vanhemmuuden korostaminen vie pohjaa intimiteetiltä ja seksuaalisuudelta Kumppanuuden ja vanhemmuuden yhdistäminen tarkoittaa sitä, että pari muodostaa yhteisen vanhemmuuden lasten hoitamisessa. Samanaikaisesti se kykenee ylläpitämään tunnetason rikkautta parisuhteessa. Tämä saattaa usein olla vaikeaa; miten pitää...

Julkaistu 25.07.2017 09:00 | Kommentit 0