Huomio varhaiseen vuorovaikutukseen jo ennen vauvan syntymää

Varhainen vuorovaikutus on perusta lapsen kehitykselle

Varhaisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan kaikkea sitä yhdessä olemista ja kokemista, mitä vauvan ja vanhemman välillä tapahtuu luonnostaan.

Viimeisten vuosien aikana varhaisen vuorovaikutuksen tutkimus on ollut hyvin aktiivista ja tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että varhainen vuorovaikutus, sen riittävyys, toimivuus, tai puutteet ja häiriöt vaikuttavat hyvin oleellisesti vauvan hyvinvointiin ja persoonallisuuden ja perusturvallisuuden kehittymiseen.

Vanhemmat ovat itse asiassa vuorovaikutuksessa lapsensa kanssa jo odotusaikana. Vauvaan liittyvät mielikuvat heräävät ja kehittyvät raskauden edetessä sekä äidillä että isällä. Näiden mielikuvien muodostumiseen vaikuttavat paljon vanhemman omat lapsuudenaikaiset kokemukset, elämäntilanne ja vauvan syntymään liittyvät odotukset ja tunteet.

Epävarmuuden tunteet ovat luonnollisia

Odotettu ja tasapainoiseen elämäntilanteeseen syntyvä vauva otetaan usein vastaan suurella lämmöllä ja innolla, vaikka tunteet saattavatkin vaihdella myönteisistä mielikuvista ja omiin voimavaroihin uskomisesta ajoittaisiin epätoivon ja epäuskon hetkiin. Tämä on inhimillistä ja hetket menevät yleensä ohi nopeasti, joko itsestään tai juttelemalla kumppanin, ystävän, toisen odottavan vanhemman, neuvolaterveydenhoitajan tai muun ammattilaisen kanssa.

Jos omat lähtökohdat kaipaavat vahvistusta

Mikäli vauvaa odotetaan epävarmemmassa elämäntilanteessa tai vanhempi itse voi syystä tai toisesta jollain tapaa huonosti, voi käydä niin, että odotukset vauva-arkea kohtaan ovat kielteisempiä, jopa pelokkaita ja tunteet vauvaa kohtaan eivät pääse kehittymään suotuisalla tavalla. Tällöin on äärimmäisen tärkeää keskustella omasta elämäntilanteesta ja tunteista ammattiauttajan kanssa, joka voi tukea ja olla apuna monella tavalla vauvan tuloon valmistauduttaessa. Onni on, että vauvan odotus kestää niinkin pitkään, jolloin paljon on tehtävissä jo ennen vauvan syntymää. Vanhemmuuteen kasvamiseen ja elämäntilanteeseen saatava tuki helpottaa suhteen muodostamista syntyvään lapseen, vähentää odottavien vanhempien pelkoja ja luo uskoa omiin voimavaroihin ja kykyihin.


Mirka Kallio
terveydenhoitaja
Perheaikaa.fi tiimi

Elämänkriisit, Hyvinvointi, isä, kasvu, kehitys, kiintymys, kiintymyssuhde, kiintymyssuhdeongelma, Lapsen maailma, Lapsi perheessä, Lapsi toiveissa, Lapsi tulossa, mielenterveys, neuvola, pelko, rakkaus, raskaus, terveydenhoitaja, tukiverkosto, tunteet, Vanhemmuus, vauva, voimavara, äiti | Julkaistu 29.09.2017 11:05