Uskottomuus horjuttaa parisuhdettaYksi suurimmista pettymyksen aiheuttajista kiintymyssuhteissa on kumppanin uskottomuus. Se loukkaa perustoivettamme siitä, että toinen on minua varten ja minä olen kyllin hyvä, riittävä ja arvokas toiselle. Pahimmillaan koko yhteiselämältä putoaa pohja pettämistilanteessa; koko siihenastinen yhteinen historia menettää merkityksensä. Mikään, mitä luuli suhteesta ja toisesta, ei pitänytkään paikkaansa.

Uskottomuudesta ylipääseminen on vaikea prosessi. Millä pelisäännöillä suhdetta jatketaan? Miten palauttaa menetetty luottamus? Miten päästä pettymyksen tunteiden yli niin, ettei joudu aina elämään samoja kielteisiä tunteita yhä uudestaan?

Uskottomuuden, kuten monien muidenkin elämän vaikeiden vaiheiden yli on kuitenkin mahdollista päästä. Parisuhteen toimivuutta on mahdollista lisätä löytämällä tilanteesta uusia kehityksen aineksia. Jos putoaa kuoppaan, eikä taita niskojaan vaan löytää kuopan pohjalta maailman suurimman kulta-aarteen, ei olekaan loppuikäänsä vihainen ja pettynyt kuoppaan putoamisesta. Jos ainoa tulos on ikuinen henkinen tai fyysinen vamma, tapahtuman ylipääseminen onkin jo paljon vaikeampaa.

Uskottomuus on usein niin loukkaavaa, että sen yli pääseminen voi vaatia ulkopuolista apua. Vaarana tilanteessa on ajautua toimimattomaan suhteeseen, jossa ei ole edellytyksiä kenenkään kasvulle ja hyvinvoinnille.

Uskottomuuden kokemus on usein eri asteisesti traumaattinen. Sen vaikutus muodostuu monesta tekijästä. Taustalla vaikuttavat puolisoiden aiempi läheisyys suhteessaan, uskottomuuden luonne ja kesto, paljastumistapa, elämäntilanne sekä petetyn henkilökohtainen kokemis- ja reagointitapa sekä aiemmin koetut ihmissuhdekolhut. Niinpä myös uskottomuuden aiheuttama parisuhdekriisi vaihtelee intensiteetiltään.

Väestöliiton Parisuhdekeskuksen verkkosivuilla olevissa artikkeleissa uskottomuutta käsitellään sekä uskottoman että petetyn näkökulmasta. Artikkelit tarjoavat työkaluja ja vinkkejä aiheen työstämiseen. 

Artikkelit aiheesta löydät Väestöliiton verkkosivuilta Parisuhde-osion alkta kohdasta Tietoa parisuhteesta ja parisuhteen kriisit.parisuhde aika, parisuhdekeskus, parisuhdekriisi, parisuhdemalli, parisuhdeneuvonta, parisuhdeongelma, parisuhdeongelmat, parisuhdeterapia, parisuhdetyytyväisyys, parisuhdeväkivalta, pettä, pettäminen, uskot, uskottomuus, väestöl, väestöliitto | Julkaistu 05.03.2014 11:52