Vanhemmuuteen siirtyminen on yksilöllinen kokemus
Vanhemmuuteen siirtyminen on jokaiselle ainutlaatuinen ja yksilöllinen kokemus. Kun vauva tulee, se merkitsee todellakin uusien ihmissuhteiden syntymistä perheeseen. Ennen lapsia olimme vain sinä ja minä, lapsen tulemisen jälkeen meitä on aina sinä, minä ja vauva. Tämän vuoksi perheen perustukset joudutaan uusimaan.

Vauvan tuleminen on murrosvaihe, siirtymävaihe johonkin uuteen. Johonkin sellaiseen, jota ei voi etukäteen edes ennustaa. Johonkin, joka vie runsaasti perheen voimavaroja. Tutkimukset osoittavat, että vauvan tuleminen saattaa aiheuttaa parisuhteen häviämisen vanhemmuuden alle. Tutkimukset osoittavat myös, että paras tekijä parisuhteen hyvinvoinnille vauvan syntymän jälkeen on parisuhdetyytyväisyys ennen vauvan tuloa. Tämän vuoksi on tärkeää pohtia parisuhteen teemoja jo ennen lapsen syntymää.

Molemmilla kumppaneilla on vastuu parisuhteesta ja sen toimivuudesta. Samoin molemmilla vanhemmilla on vastuu vanhemmuudesta, siitä, että isyys ja äitiys suhteessa lapseen pääsevät elämään ja kukoistamaan.

Kahden aikuisen rakkaus pohjautuu kolmeen asiaan

Turvalliselle parisuhteelle on tyypillistä, että molemmilla on varmuus toisen olemassaolosta omassa elämässään. Olennainen kysymys on ”Onko täällä joku minua varten?” Tällaiseen suhteeseen on helppo luottaa ja siitä on helppo ammentaa eväitä elämään.

Kahden aikuisen välinen rakkaussuhde pohjautuu kolmeen asiaan; rakastumiseen, kiintymykseen ja seksuaalisuuteen.

Rakkauden ensimmäinen vaihe on rakastuminen. Tällöin elämän tärkeysjärjestys muuttuu, kumppani tuntuu olennaisimmalta asialta elämässä. Toiseen tutustutaan intensiivisesti ja rakkauden tunne on yleensä voimallinen. Suhteessa ilmenee yleensä myös vahvaa keskinäistä fyysistä läheisyyttä ja seksuaalisuutta. Rakastumisvaihe on tärkeä pariskunnan me-hengen luomiseksi.

Turvallinen ja läheinen ihmissuhde ylläpitää kiintymystä parisuhteessa. Aikuisrakkaudessa kiintymykseen kuuluu antaminen, saaminen ja jakaminen. Onnellisessa parisuhteessa on olennaista, että arvostamme, ihailemme ja rakastamme kumppaniamme ja näytämme sen päivittäin. Kiintymyksen ylläpitäminen edellyttää meiltä uskallusta tunnistaa ensin omia tunteitamme, uskallusta jakaa omia tunteita toisillemme ja antaa toisillemme kiintymystä. Tarvitsemme myös uskallusta ottaa vastaan toisen tuntemia tunteita ja kiintymyksen osoituksia.

Seksuaalisuus on tärkeä osa kahden aikuisen välistä rakkautta. Parisuhteessa keskinäinen läheisyys, arvostus, toisen huomioon ottaminen ja tasa-arvo ovat pohjana eroottisuudelle ja hyvälle seksuaalisuudelle. Molemmilla kumppaneilla on vastuu toimivasta seksuaalisuudesta parisuhteessa. Raskausaikana ja vauvan tultua perheeseen seksuaalisuus muuttuu. Tämä tulee huomioida ja muistaa keskinäisissä hellyyshetkissä.

Suvi Laru, Keijo Markova ja Kari Lankinen, Väestöliitto

Adoptioperhe, Arki kuntoon, Artikkeli, Elämänkriisit, Hyvinvointi, Lapsi toiveissa, Lapsi tulossa, Monikulttuurisuus, parisuhde, Sateenkaariperhe, Vanhemmuus | Julkaistu 26.12.2017 09:00