Seisothan rinnallani myös huomenna – Toisen huomioiminen arjessa


Toimivassa parisuhteessa on helpompi olla onnellinen ja toimiva parisuhde tutkitusti lisää ihmisten hyvinvointia. Kun ongelmiin tartutaan aktiivisesti ja ajoissa, niihin on mahdollista löytää ratkaisuja. Kumppanin tunteminen, ihailu ja rakkaus sekä myönteinen vuorovaikutus luovat perustan hyvälle ystävyydelle parisuhteessa. Käytännössä se, mitä toinen tekee, ei ole ratkaisevaa, vaan se, miten sen itse kokee, ymmärtää ja tulkitsee. Niin kauan kuin puolisot tulkitsevat suhteensa perustan myönteiseksi, he pitävät kielteisiä episodeja ohimenevinä ja tilapäisinä.

Suhteen kariutumisen syynä ei yleensä ole väärän kumppanin valinta, vaan tiedon ja taidon puute siitä, miten elää onnellisesti parisuhteessa. Pitkässä parisuhteessa on vaarana, että arjen keskinäiset keskustelut sisältävät vain ongelmia ja huolia; arjen pyörittämiseen liittyvää keskustelua. Keskusteluissa olisi hyvä pyrkiä säilyttämään ystäville tyypillinen tapa vaihtaa ajatuksia. Ystäville on tyypillistä, että ollaan kiinnostuneita toisesta, muistetaan toiselle tärkeät asiat, kunnioitetaan toista ja huomataan, kun ystävä tarvitsee jotain. Parisuhteessa rakkauden tekeminen näkyväksi ja pienet huomionosoitukset vahvistavat positiivista ilmapiiriä.

On myös tärkeää järjestää riittävästi kahdenkeskeistä aikaa arjessa. On hyvä kysy itseltään ja kumppaniltaan seuraavat kysymykset:

  • Miten järjestää parisuhdeaika osaksi arjen rutiineja?
  • Paljonko on riittävä määrä parisuhdeaikaa?

Kumppaneilla saattaa keskenään olla hyvinkin erilaiset käsitykset riittävästä määrästä parisuhdeaikaa, ja tästä onkin hyvä keskustella. On tärkeää saavuttaa molempia tyydyttävä yhteisymmärrys parisuhdeajan riittävyydestä.

Yksi hyvä vinkki toisen huomioimiseen ja parisuhteen ylläpitämiseen on ns. tyynypuhe. Tällä tarkoitetaan sitä, että kumppanit menevät samaan aikaan nukkumaan ja ennen nukahtamista keskustelevat myönteisesti päivän kuulumisista. Ensin toinen kertoo päivästään ja toinen kuuntelee ja sitten on toisen vuoro. Tähän riittää 10 minuuttia, ja tätä kannattaa jokaisen pariskunnan kokeilla. Tyynypuhe lisää hyvää mieltä ja läheisyyden tunnetta kumppaneiden kesken.

 

Annette Kortman

Suunnittelija, VTM Sosiaalityöntekijä

Tahdolla ja taidolla parisuhdeohjelman ohjaaja

Perheaikaa.fi –tiimi

 

Lähteet: Tahdolla ja taidolla – Ohjaajan käsikirja

aika, annett, annette kortman, elävä parisuhde, hyvä parisuhde, kosketus, läheisyys, parisuhde aika, parisuhde onni, parisuhdeaika, parisuhdekriisi, parisuhdekurssi, parisuhdemalli, parisuhdeneuvonta, parisuhdeongelma, parisuhdeongelmat, parisuhdeonni, parisuhdeterapia, parisuhdetyytyväisyys, vuorovai, vuorovaikutus, vuorovaikutusmalli, vuorovaikutussuhde | Julkaistu 09.07.2015 09:00