Parisuhteen riskitekijät – miten vältän karikot?


Parisuhteen riskitekijöitä ovat esimerkiksi:

  • Huono vuorovaikutus ja kommunikaatio parisuhteessa
  • Huonot ristiriitojen selvittelytaidot
  • Riittämätön puolison tuki
  • Jaettujen yhteisten asioiden puute
  • Kotitöiden epätasainen jako
  • Epärealistiset odotukset
  • Halveksuva suhtautuminen
  • Mykkäkoulut
  • Liiallinen kriittisyys toista kohtaan

Nimettyjä riskitekijöitä voi ehkäistä hyvällä vuorovaikutuksella, toisen huomioon ottamisella, tosita arvostamalla ja oman suhteen säännöllisellä päivittämisellä. Hyvän ja toimivan parisuhteen luomiseksi ja säilyttämiseksi on kummankin osapuolen panostettava. Parisuhteen vaikeudet johtuvat usein siitä, että parisuhteen hoito, huoltaminen ja päivittäminen unohtuvat arjessa ja suhteeseen luonnollisesti kuuluvia haasteita ja kriisejä ei osata käsitellä.

Parisuhde ei säily koko ajan samanlaisena, vaan siinä voidaan nähdä erilaisia vaiheita. Myös parisuhteen osapuolet kasvavat ja kehittyvät parisuhteessa. Kumpikin parisuhteen osapuolista tuo mukanaan uuteen suhteeseen oman perheensä ja sukunsa. Tarvitaan kykyä irtautua tunneperäisistä siteistä lapsuuden perheeseen ja sitoutua uuteen suhteeseen sekä tutustua kumppanin perheeseen ja liittyä myös siihen. Tässä irtaantumisessa on onnistuttu, kun erilaisissa kiistakysymyksissä ratkaisut tehdään neuvottelemalla ensin puolison kanssa ja huomioimalla tämän toiveet eikä ensin omien vanhempien vaatimuksiin sopeutumalla

 

Annette Kortman

Suunnittelija, VTM Sosiaalityöntekijä

Tahdolla ja taidolla parisuhdeohjelman ohjaaja

Perheaikaa.fi –tiimi

 

Lähteet: Tahdolla ja taidolla – Ohjaajan käsikirja

 

annette, annette kortman, arv, arvostaminen, arvostus, arvottomuus, aviokriisi, elämän kriisit, elämänkriisi, Elämänkriisit, ennal, ennaltaehkäisy, erokriisi, eroriski, halveksunta, hyvä parisuhde, kehitys, kommunikointikyky, kotit, kotityö, kotityöt, krii, kriisi, kriisin vaiheet, kriisitilanne, kriittisyys, lapsi perheen arki, lapsiperheen arki, merkittävä parisuhde, mykk, mykkäkoulu, paris, pariskunta, parisuhde, parisuhde aika, parisuhde onni, parisuhdeaika, parisuhdekeskus, parisuhdekriisi, parisuhdekurssi, parisuhdemalli, parisuhdeneuvonta, parisuhdeongelma, parisuhdeongelmat, parisuhdeonni, parisuhdeterapia, parisuhdetyytyväisyys, parisuhteen hoitaminen, parisuhteen merkitys, perhe, puo, puoliso, puolison tuki, riit, riita, riitaisuus, riitely, riittämättömyys, riittävyys, riskitekijä, risti, ristiriidat, ristiriita, ristiriitojen ratkominen, sukulainen, sukulaiset, tahdolla ja taidolla, tasapuolisuus, tavallinen arki, tuki, turvallisuus parisuhteessa, ulkopuolisuuden tunne, vahvan parisuhteen malli, Vinkki, vuorovaikutus | Julkaistu 07.05.2015 09:45