Mikä lisää parisuhdetyytyväisyyttä?


Uudessa tutkimuksessa havaittiin, että miehen yritys ymmärtää puolisonsa tunteita näytti olevan merkitsevämpää parisuhdetyytyväisyydelle kuin itse empatia. Tämä vaikuttaisi olevan miesten kannalta erittäin hyvä tutkimustulos. Ei tarvitse aina ymmärtää kumppaniaan oikein, pelkkä yritys ymmärtää on riittävää.

Tutkimuksessa oli mukana 156 paria, joiden yhdessäolon keskimääräinen pituus oli kolme ja puoli vuotta. Jokaista tutkimukseen osanottajaa pyydettiin kuvailemaan lähimenneisyydestä tilanne, joka oli hankala ja aiheutti pettymyksen, kiukun tunteita. Nämä kuvailut soitettiin pareille äänityksen jälkeen.  Parit saivat sitten 10 minuuttia keskustella kyseisestä tilanteesta ja yrittää löytää siihen yhteisymmärrystä. Keskustelut videoitiin. Myöhemmin molempia osapuolia pyydettiin arvioimaan positiivisesta negatiiviseen omia ja kumppanin tunteita sekä sitä, kuinka paljon puoliso yritti ymmärtää heitä.

Parisuhdetyytyväisyys oli suoraan yhteydessä miesten kykyyn lukea puolisoidensa positiivisia tunteita oikein. Myös miesten kyky lukea puolisoidensa kielteisiä tunteita oli yhteydessä puolison parisuhdetyytyväisyyteen. Samaa yhteyttä negatiivisten tunteiden ymmärtämisestä ei kuitenkaan löytynyt miesten kohdalla. Tutkija pohti, että tämä saattaa johtua siitä, että miehet kokevat puolison huomion omasta vihaisuudestaan uhkana parisuhdetta kohtaan, toisin kuin naiset.

Mitä enemmän naiset ja miehet yrittivät ymmärtää toistensa kokemuksia,  sitä tyytyväisempiä he olivat parisuhteisiinsa.

 
Psykologi Anna Salmi,
Parisuhdekeskus
 
Eye of the Beholder: The Individual and Dyadic Contributions of Emphatic Accuracy and Perceived Emphatic effort to Relationship Satisfaction, ” Shiri Cohen, PhD & co, Harvard Medical School, Journal Of Family Psychology (2012), vol26, No.2 
Elämänkriisit, Hyvinvointi, kiintymys, kommunikointi, Lapsi perheessä, Lapsi toiveissa, Lapsi tulossa, parisuhde, parisuhdetyytyväisyys, pelko, rakkaus, tunteet, Vanhemmuus, vuorovaikutus | Julkaistu 06.03.2013 14:53