”Lapseni on rakastunut, tai ainakin hirveän ihastunut nelivuotiaana, ja se on valtavan kaunista. Toivon, ettei häntä vahingoiteta esim. nauramalla hänen tunteilleen tai kiusaamalla niistä…”
Lapsen tunteet ovat mutkattomia, välittämiä ja voimakkaita. Ihastumisen, tykkäämisen, hellyyden, ihailun ja ystävyyden kohteena voi olla kuka tai mikä tahansa. Näiden tunteiden kautta lapsi opettelee muun muassa sosiaalisten suhteiden solmimista, tunteiden käsittelyä ja niiden näyttämistä. Lapsen kanssa kannattaa puhua tykkäämisen, ystävyyden, ihastuksen ja rakkauden eroista. Samalla voi puhua siitä, miten näitä tunteita voi osoittaa, miten kavereita kohdellaan sekä kertoa ystävyyden pelisäännöistä. Kiintymyksen tunteet läheisiin ovat hienoja ja arvokkaita asioita, joita tulee kunnioittaa ja vaalia.

Ihmissuhteitaan elämällä lapsi myös oppii erilaisista tunteista, joille kaikille löytyy tunteita kuvaavat nimet. Lapsi saa kokea kiukkua, pettymystä, vihaa, surua, mustasukkaisuutta, iloa, tykkäämistä ja riemua. On tärkeää, että lapselle tulee kokemus, että erilaisia tunteita saa ja voi kokea ja niitä voi sanottaa. Hyvin tärkeä on myös se oppi, että tunne on pelkkä tunne ja aikanaan se menee takuuvarmasti myös ohi. Ihminen on enemmän kuin tunteensa, tunne on ihmisessä ja se on muuttuva.


Lapsi tarvitsee jatkuvasti toistuvia kiintymyksen ja rakkauden osoituksia

Lapselle kannattaa kertoa usein, että tämä on rakas ja tärkeä. Kiintymyssuhde tarkoittaa turvaa lapselle: minun tarpeisiini ja kysymyksiini vastataan, olen tärkeä jollekin, minun voinnistani huolehditaan. Rakkauden ja hellyyden osoitukset vahvistavat lapsen itsetuntoa ja luovat tunteen "Olen arvokas ja rakastamisen arvoinen". Olen oikeanlainen ja hyvä ihminen. Minut halutaan lähelle, minua halutaan koskettaa, minut hyväksytään sellaisena kuin olen. Hyväksyvä katse, kosketus, peuhupaini ja sylissä tai kainalossa oleminen viestivät lapselle, että hän on arvokas. Lämpimiä tunteita välittävä aikuinen tarjoaa lapsen kehityksen peruspilarit.


Tunteista puhuminen on tärkeää

Mitä eri asioita lapsi saattaa kysyä ja pohtia, mitä eri asioita lapselle voi ikä- ja kehitystasoisesti myös kertoa?

 •    Ylpeys ja omanarvontunto itsestä, itsensä hyväksymisen ja rakastamisen tunne.
 • Tunteista puhuminen, tunteiden nimet ja niiden monenlainen, asiallinen ilmaisu.
 •  Hyvältä ja huonolta tuntuvat tunteet, tunteitten vaihtelu eri tilanteissa.
 • Omien ja toisten tunteiden tunnistaminen, hyväksyminen ja havaitseminen.
 • Ystävyys, rakkaus, ihastus, tykkääminen.
 • Ystävyyden ja rakkauden ero.
 • Ystävyys ja rakkaus eivät liity sukupuoleen. Rakkaus samaa sukupuolta kohtaan, homo- tai biseksuaalisuus.
 • Torjutuksi tulemisen tunne, pettymyksen sieto ystävyydessä tai ihastumisessa.
 • Kateus, viha, aggressio, pettymys.
 • Tunteiden tuntuminen kehossa.
 • Rauhoittuminen kehossa vaikkapa keskittymällä hengittämiseen.
 • Miten tunteita voi näyttää ja toisten tunteitten kunnioittaminen.
 • Yksityisyyden tarpeen tunne ja kokemus.


Lähteet ja lisätietoja:


Väestöliitto. Lapsi ja seksuaalisuus. 2015 [viitattu 21.9.2015]
Väestöliitto. Seksuaalisuuden portaat. 2015 [viitattu 21.9.2015]
Cacciatore R. (toim. Hurme V.) Kiukkukirja - Aggresiokasvattajan käsikirja vauvasta kouluikään.

hellyys, ihailu, ihastuminen, kiintymyssuhde, kiukku, kiukkukirja, rakastuminen, seksuaalisuuden portaat, sosiaaliset suhteet , tunne, tunteet, tunteiden käsittely, tunteista puhuminen, tykkääminen, ystävyys | Julkaistu 31.05.2018 15:00