Sateenkaariperheiden huomioiminen päivähoidossa


Sateenkaariperheitä on arvioitu olevan Suomessa tuhansia, ja perheiden määrä kasvaa koko ajan. Sateenkaariperheet ovat kuitenkin yhä melko näkymätön perheryhmä. Tilanne päivähoidossa työskentelevien kasvattajien kohdalla voi usein olla se, etteivät he ole kohdanneet (tai tiedä kohdanneensa) sateenkaariperheeseen kuuluvia ihmisiä, ja tästä syystä asia voi olla heille uusi.

Jokaista vanhempaa jännittää useimpien kohdalla se väistämätön hetki, jolloin lapsia aloittaa päivähoidon. Sateenkaariperheiden vanhempia se saattaa jännittää keskivertoa enemmän. Jännityksen taustalla saattaa olla pelko, että lapsi joutuu ensimmäistä kertaa elämässään tilanteisiin, joissa hänen perheensä kyseenalaistetaan ja sitä jopa pilkataan. Erityisen pelottavaksi ajatuksen tekee se, että päivähoidossa lapsi joutuu kokemaan tuon kaiken yksin, ilman vanhempiensa turvaa.

Jokainen (sateenkaari)perheen vanhempi voi tehdä asioita, joilla minimoi ongelmia päivähoidossa. Vanhempien on suositeltavaa keskustella lasta hoitavien ihmisten kanssa ja kertoa avoimesti perhemuodostaan ja päivähoitoon liittyvistä peloista. Varhaiskasvatuksessa työskentelevät ihmiset haluavat yleensä lapsen hyvää, mutta eivät aina tiedä kuinka se toteutuisi. Monelle vanhempien antamat käytännönläheiset vinkit ovat kullanarvoisia. Päivähoidon ammattilaiset kuulevat esimerkiksi mielellään miten heidän toivotaan toimivan esimerkiksi kahden äidin lapsen kohdalla isänpäivän askartelujen suhteen, tekeekö lapsi lahjan isoisälleen, vai millä tavoin perhe toivoo toimittavan.

Vanhemmat voivat kertoa myös, että heidän perhemuotonsa ei ole salaisuus vaan siitä saa kertoa määrättyjä asioita ryhmän lapsille ja heidän vanhemmilleen. Vanhemmat ovat tärkeänä apuna kertoessaan, millä tavoin he toivovat perheiden monimuotoisuudesta yleisesti ja omasta perheestään puhuttavan.

Vanhemmat voivat kertoa, että perheiden moninaisuuden esille tuominen on tärkeää, koska:

 

  • Moninaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta keskusteleminen antaa kaikille lapsille ja nuorille tilaa olla oma itsensä ja arvokas sellaisenaan. Samalla ryhmään luodaan hyväksyvää ja tasaarvoista ilmapiiriä ja näin monenlaiselle moninaisuudelle löytyy lisää tilaa.
  • Kaikki lapset tarvitsevat hyväksynnän ja tukea omalle perhemallilleen, niin myös sateenkaariperheistä tulevat lapset. Lapselle itselleen ei ole merkitystä sillä, onko hänen perheensä kaltaisia perheitä samassa päiväkodissa useita vai ei. Kunkin lapsen oma perhe on hänelle itselleen se ainoa oikea ja merkityksellisin. Samoin jokainen lapsi haluaa tietää, miten on tullut maailmaan ja miksi. Lisäksi lapsi on aina hyvin lojaali vanhempiaan kohtaan. Jos siis ympäristö kyseenalaistaa lapsen perheen, se loukkaa lasta.
  • Kun kasvattaja käsittelee opetuksessa tai toimintatuokioissa ihmisiä, tapahtumia, asioita ja ilmiöitä, sateenkaariperheessä kasvavan lapsen on jo oppimisen kannalta tärkeää saada kokea, että kasvattaja tarkoittaa myös juuri hänen elämys- ja kokemusmaailmaansa kuuluvia asioita. Perhe on merkittävä osa lapsen arkea ja kokemusmaailmaa, johon hän sitoo oppimansa asiat.
  • Lapsille on tärkeää ymmärtää peruskäsitteet ja saada sanoja käyttöönsä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolten moninaisuuden ymmärtämiseksi. Joskus jo esikouluikäisten keskuudessa esiintyy paljon ”homottelua” ja mm. siksi onkin erityisen tärkeää, että termit tulevat selviksi ja niille voidaan antaa neutraali tai positiivinen sisältö. Lapsen kannalta on tärkeää ymmärtää, että sana ”homo” viittaa kahden miehen väliseen rakkauteen, ja kertoo välittämisestä, rakkaudesta ja ihmissuhteista samalla tavalla kuin sana ”hetero”, eikä ole sopiva haukkumasanaksi. Vaikka homottelu tai homovitsit on usein tarkoitettu huumorilla ymmärrettäviksi, on niihin todella tärkeää puuttua. Ne loukkaavat varmasti ainakin niitä lapsia ja nuoria, jotka pohtivat omaa seksuaalista suuntautumistaan tai joiden läheisissä on homoja tai lesboja.

Päivähoidon puolella varhaiskasvatussuunnitelman perusteet velvoittavat päivähoidon järjestäjää korostamaan lapsen yksilöllisten tarpeiden, persoonallisuuden sekä perhekulttuurin huomioimista päivähoidossa. Lapsen tulee saada kokea myös olevansa tasa-arvoinen riippumatta mm. sosiaalisesta ja kulttuurisesta taustastaan. Kodin ja päivähoidon yhteistyön osalta varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa koristetaan kasvatuskumppanuutta, jolloin vanhemmat ja henkilöstö toimivat tiiviisti yhdessä lapsen yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukemiseksi.

Sateenkaariperheet ry

amma, ammattilainen, monina, moninaisuus, moninaisuuskasvatus, oma perhe, perhe, perheen moninaisuus, perhema, perhemalli, perhemuoto, perhepäivähoito, päiv, päiväho, päivähoito, päivähoitoryhmä, samaa, samaa sukupuolta olevien suhde, satee, Sateenkaariperhe, sateenkaariperheellinen, sateenkaariperheet, sateenkaariperheet ry, sateenkaariuusperhee, sateenkaariydinperhe, tasapu, tasapuolisuus, uussateenkaariperheet, Vanhemmuus, var, varhaiskasvatus, Vinkki, yhdenve, yhdenvertaisuus, yksilöll, yksilöllisyyden tukeminen, yksilöllisyys | Julkaistu 16.01.2015 09:00