Lasten seksuaalikasvatus osana varhaiskasvatusta

Pienten lasten seksuaalikasvatus, eli kehotunne- ja turvataitokasvatus ovat osa lapsen terveen kasvun ja kehityksen tukea. Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet pitää sisällään kehotunnekasvatuksen ja haastaa ammattilaiset pureutumaan seksualikasvatuksen teemoihin varhaiskasvatuksessa.   Väestöliitto ja Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä ja kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta järjestivät tästä teemasta pienoisseminaariin 2.6.2017 jossa puhujina aiheesta olivat muun muassa Tuomas Kurttila,  Taina Laajasalo,  Raisa Cacciatore ja Niina Junttila.  Seminaarin kuvattu livelähetys on katsottavissa alla: Luentodiat ladattavissa: Luentodiat: Tekeekö kaikki mitä sattuu? – Mikä on tilanne ja mitä tarpeita kentällä kartoittavien tutkimustemme pohjalta? Väestöliiton...

Julkaistu 02.06.2017 12:18

Kaksosten päivänä 2.2 leivotaan kaksoskeksejä

Suomen Monikkoperheet ry:n lanseeraamaa valtakunnallista kaksosten päivää vietetään jälleen 2.2.2014 kaksoskeksejä leipoen ja Raskas, mutta rakas arki – kampanjaa käynnistäen. Kaksoset tai kolmoset saaneiden perheessä eletään täyttä arkea iloineen ja murheineen. Monikkoperheet haluavat tuoda vuosittaisella kaksosten päivällä esiin monikkoperheille tärkeitä teemoja. Tämän vuoden kaksosten päivän vietossa tulevat esiin niin monikkoarjen pienet juhlahetket kuin avun tarve arjen sujuvaksi saamiseen. Päivää juhlistaa Kinuskikissa-leivontablogin pitäjän suunnittelema oma kaksoskeksi. Keksejä leivotaan niin kaksosperheissä kuin monikkoperheyhdistysten tilaisuuksissa. Ja tietysti syödään ne yhdessä pienemmällä tai isommalla porukalla!  Perheet voivat kuvata leivonnaisensa ja niiden syöjät....

Julkaistu 28.01.2014 09:28 | Kommentit 0

Lapseniko villipeto?

” TAHDON!”  ”EN TAHDO!” ”OSAAN IHAN ITSE!” Tervetuloa jakamaan ajatuksia ja kokemuksia lapsen uhmaiän tuomista haasteista ohjattuun keskusteluryhmään. Ryhmä kokoontuu samalla kokoonpanolla ryhmätoiminnan ajan. Ryhmä täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja se kokoontuu yhteensä viisi kertaa tiistaisin klo 10:00-11:30. 11.2,18.2,4.3,11.3 ja 18.3.2014 Väestöliiton tiloissa, os. Kalevankatu 16 A, 5 krs. Lastenhoito järjestetään tarpeen mukaan. (30 euroa/osallistuja/kaikki ryhmäkerrat). Ilmoittautumiset sähköpostitse:   tai  puhelimitse: Mira Utriainen, puh: 050-5303733.

Julkaistu 25.10.2013 10:53 | Kommentit 0

Läheisillä on merkittävä rooli imetyksen onnistumisessa - Imetyksen tuki ry:n tiedote Imetysviikkolla 14.-20.10.2013

Äidin lähipiirin antama aktiivinen ja positiivinen tuki voi olla yksi ratkaisevista tekijöistä imetyksen onnistumisessa. Imetyksen tuki ry muistuttaa, että myös vauvaperheen lähipiirin on saatava ajantasaista tietoa imetyksestä ja sen terveyshyödyistä. Yli yhdeksänkymmentä prosenttia suomalaisista äideistä aloittaa imetyksen, mutta nelikuisten vauvojen äideistä imettää enää alle seitsemänkymmentä prosenttia. Enemmän kuin joka kolmas nelikuinen vauva ei saa ollenkaan äidinmaitoa. Imetyksen jatkumisen suurimmat haasteet ovat riittävän ohjauksen, tuen ja tiedon puute. Imetysohjauksen hoitopolku katkeaa liian monta kertaa tärkeiden ensiviikkojen aikana. Imetyksen kodinturvajoukoilla - kumppanilla, suvulla ja läheisillä - on myös suuri merkitys siinä, miten imetys onnistuu käytännön...

Julkaistu 15.10.2013 10:15 | Kommentit 0

Uutta tietoa suomalaisten äitien maidosta. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottavat

Äidinmaidoissa Suomessa on vuosi vuodelta yhä vähemmän jäämiä ympäristömyrkyistä. Dioksiinien ja PCB-yhdisteiden pitoisuudet vähenivät viidenneksen ja bromattujen tulentorjuntakemikaalien (PBDE) pitoisuudet puolittuivat viimeisen viiden vuoden aikana. Ympäristömyrkkyjen määrän selvittäminen äidinmaidosta on tärkeää, koska pieni vauva altistuu kokoonsa nähden myrkyille selkeästi enemmän, jopa kaksikymmentäkertaisesti aikuiseen verrattuna. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvitti Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta äidinmaidon sisältämiä ympäristömyrkkyjä vuosina 2011 ja 2012. Äidinmaitonäyte saatiin pysyvien rasvaliukoisten ympäristömyrkkyjen määrittämiseksi 200 juuri synnyttäneeltä äidiltä Helsingistä, Kuopiosta ja Rovaniemeltä. Saatuja tuloksia verrattiin vuosina 1987,...

Julkaistu 12.06.2013 08:00 | Kommentit 0

Kaksosten päivänä muistutetaan lapsiperheiden liikkumisen esteistä

Suomen Monikkoperheet ry:n lanseeraamaa valtakunnallista kaksosten päivää vietetään jälleen 2.2.2012. Tämän vuoden teemana on Esteetön liikkuminen – huomioi monikkoperheet asiakasryhmänä! Monikkoperheet kohtaavat usein hankalia tilanteita päivittäisessä liikkumisessaan. Isoilla tuplavaunuilla tai -rattailla ei pääse sisään liikkeisiin tai linja-auton ja junan ovet ovat liian kapeita ja korkeita. Kaksosten päivä toimii lähtölaukauksena kampanjalle, jonka tavoitteena on vuoden aikana saada mahdollisimman monta tahoa tekemään muutoksia lapsiperheiden liikkumisen helpottamiseksi ja parantamiseksi. -Haluamme Esteetön liikkuminen – kampanjalla haastaa avainasemassa olevat kiinnittämään suunnittelussa ja palveluiden kehittämisessä huomio lapsiperheiden sujuvampaan liikkumiseen. T...

Julkaistu 29.01.2012 08:56 | Kommentit 0

Isien osuus kotitöistä ja lastenhoidosta kasvaa

Väestöliiton Perhebarometri osoittaa, että merkittävin muutos kotitöiden kohdalla on sukupuolten työnjaon vähittäinen tasoittuminen lapsiperheissä: isät ovat hitaasti kasvattaneet osallistumistaan samalla kun äitien kotityöt ovat vähentyneet selvästi. Kun isien osuus kotitöistä ja lastenhoidosta oli 1990-luvun alkupuolella runsas kolmannes, tekevät isät nykyisin jo yli 40 prosenttia yhteenlasketuista koti- ja lastenhoitotöistä. Lastenhoitoon käytetty aika on sen sijaan lisääntynyt kummallakin sukupuolella. Työssäkäyvät äidit ovat kasvattaneet lastenhoitoaikaa ja varsinkin pienten lasten isät ovat lisänneet osallistumistaan. Kymmenen vuoden sisällä työssäkäyvien alle kouluikäisten lasten isien ajankäyttö lastenhoitotehtäviin on lisääntynyt runsaasta 50 minuutista yli 80 minuuttiin...

Julkaistu 27.01.2012 19:22 | Kommentit 0

Kiireen tunne vähentynyt, aikaa annetaan perheelle

Väestöliiton Perhebarometri selvittää lapsiperheiden ajankäyttöä Lapsiperheiden ajankäytössä on tapahtunut myönteistä kehitystä. Kiireen tunne on vähentynyt. Perheelle halutaan antaa enemmän aikaa ja siinä myös onnistutaan. Myös sukupuolten välinen tasa-arvo on lisääntynyt, miehet ottavat enemmän vastuuta kotitöistä ja lastenhoidosta. Väestöliiton perhebarometri 2011 selvittää lapsiperheiden ajankäyttöä 2000-luvulla. – Suomalaisissa arvotutkimuksissa perhe ja lapset nousevat jatkuvasti tärkeälle sijalle. Myös tässä barometrissa keskeiseksi teemaksi nousi yhteisen ajan löytäminen koko perheelle, kertoo tutkija Anneli Miettinen Väestöliiton Väestöntutkimuslaitokselta.   Epävakaat työsuhteet ja kiireet ovat lisääntyneet monilla työpaikoilla. Uusi teknologia mahdollistaa sen, että ollaan...

Julkaistu 27.01.2012 19:06 | Kommentit 0

Suomalaisäidit tyytyväisiä elämäänsä

Suomalaiset äidit ovat tyytyväisiä elämäänsä riippumatta siitä ovatko he työelämässä vai kotona lastensa kanssa. Heillä on kuitenkin eurooppalaisia äitejä enemmän vaikeuksia yhdistää työpaineet ja kotielämä. Hiljattain ilmestyneessä Väestöliiton julkaisukokoelmassa käsitellään muun muassa pienten lasten äitien kykyä yhdistää perhe- ja työelämän haasteet. Sirpa Weckströmin artikkelista selviää, että Suomessa työnteon koettiin vähentävän perheen sisäistä "laatuaikaa" useammin kuin muualla Euroopassa. Työssäkäyvät suomalaisäidit käyvät muita useammin ansiotyössä täysipäiväisesti. Pitkät työpäivät sekä aikapaine töissä vaikuttavat myös perheisiin. Lähes puolet suomalaisäideistä koki jatkuvaa kiirettä töissä. Kiireen kokeminen ei kuitenkaan ollut yleisempää kuin keskimäärin tutkituilla...

Julkaistu 10.01.2012 14:01 | Kommentit 0