Tervettä seksuaalisuutta varhaiskasvatuksen keinoinLapset, nuoret ja aikuiset kohtaavat liikaa seksuaalista häirintää ja väkivaltaa. Reaktiot ovat vaihtelevia. Suuri osa ei puolustaudu, syyttää itseään, häpeää, pelkää, traumatisoituu. Miten ilmiötä voisi ehkäistä?

Kouluterveyskyselyn 2017 mukaan peruskoulun, lukion ja ammattioppilaitosten nuorista seksuaalista väkivaltaa oli kokenut 7 prosenttia ja häirintää 20 prosenttia viimeisen vuoden aikana. Jo alakoulun 10-11-vuotiaista 7 prosenttia koki seksuaalista häirintää ja lähes 2 prosenttia seksuaalista väkivaltaa kuluneena vuonna. Se ei saa kuulua koulu- ja oppilaitosyhteisöön. Toki lapset ja nuoret kokevat häirintää yleensä muualla kuin koulussa.

Lasten ja nuorten mahdollisuudet turvalliseen kasvuun ovat jatkuvasti uhattuina. Nettimaailma näyttäytyy karuna häirinnän ympäristönä. Lapsiuhritutkimuksen mukaan noin yhdellä viidestä 9-luokkalaisista tytöistä ja lähes 10 prosentilla pojista on kokemuksia seksuaalisesta häirinnästä verkossa. Myös grooming ja sextorsion ovat yleisiä. Ongelma ei katoa vain kontrollilla ja rangaistuksilla. Tarvitaan myös ehkäiseviä, asenteita muuttavia kasvatuksellisia keinoja. Varhaislapsuuden aikana rakentuvat kehonkuva ja kehoitsetunto. Lapsi oppii kehoon liittyviä tietoja sekä luottamaan aikuisen apuun.

Opetushallituksen varhaiskasvatuksen perusteet perustuvat varhaiskasvatuslakiin ja ovat velvoittavat. Varhaiskasvatuksen ja päivähoidon henkilöstön on toteutettava varhaiskasvatusta yhtenäisin periaattein koko maassa. Pienten lasten seksuaalikasvatus, eli kehotunne- ja turvataitokasvatus ovat osa lapsen terveen kasvun ja kehityksen tukea. Perusteet sisältävät useita sen elementtejä, kuten oman ja toisten kehon kunnioittaminen. 

Kun lapsen kehotunnekehitystä tuetaan, hän saa myös taitoja. Hän oppii toimimaan niin, että myönteinen kehonkuva, itsetunto ja hyvinvointi paranevat. Lapsi oppii arvostamaan sitä, miltä asiat itsestä tai toisesta tuntuvat. Nämä ovat tärkeitä taitoja myöhempää elämää varten. Kehotunne- ja turvataitokasvatus luovat edellytyksiä maailmalle, jossa lapset ja nuoret kasvavat tasapainoisiksi aikuisiksi ja jossa seksuaalista häirintää, väkivaltaa ja kiusaamista on helpompi torjua.

Kehotunnekasvatus on keino seksuaalisen häirinnän vähentämiseksi ja kasvurauhan turvaamiseksi. Opetuksen on oltava kansallista ja ikätasoista. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset tarvitsevat koulutusta ja välineitä toteuttaa lasten seksuaalikasvatusta. Hyvää materiaalia aiheesta on tehty mm. Väestöliitossa. Varhaiskasvatuksen lisäksi iänmukaisen seksuaalikasvatuksen on jatkuttava alakoulussa.

Kasvatammeko lapsia ja nuoria kovaan maailmaan, vai kasvatammeko heitä niin, että maastamme tulisi parempi paikka elää?

 

Raisa Cacciatore, lastenpsykiatri ja nuorisolääkäri, Väestöliitto
Eeva-Johanna Eloranta, FM, VTM, kansanedustaja


Mielipidekirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 28.12.2017

Hyvinvointi, lasten seksuaalikasvatus, mielipide, Raisa Cacciatore, varhaiskasvatus | Julkaistu 29.12.2017 15:05