Monikkolapset tarvitsevat kaksi syliä


Yli puolet monikkoperheistä pitää tärkeimpänä perhevapaauudistuksessa sitä, että vanhemmilla on mahdollisuus olla yhtä aikaa kotona hoitamassa lapsia, selviää Suomen Monikkoperheet ry:n tekemästä kyselystä. Kyselyssä 671 kaksos- ja kolmosperheen vanhempaa kertoi kokemuksiaan lapsiperheen palveluista ja etuuksista.Kaksos-, kolmos- ja nelosperheissä vanhemmat tarvitsevat yhtäaikaista perhevapaata lasten hoitamiseen. Monimuotoiset perheet -verkoston perhevapaamalliin sisältyvä uusi monikkolisä parantaisi monikkoperheiden tilannetta oleellisesti.

Elämä yllättää välillä! Monikkoperheissä työn määrä on lasten synnyttyä kaksin- tai kolminkertainen. Arki saattaa olla raskasta paitsi moninkertaisen lastenhoidon, myös lasten mahdollisen keskosuuden tai sairauden vuoksi. Tämän vuoksi isän mukanaolo perheen arjessa silloin, kun lapset ovat pieniä, on todella tärkeää.

- Monikkoisille on itsestään selvää, että heidän läsnäolonsa on välttämätöntä vauvaperheen arjessa äidin jaksamisenkin vuoksi. He myös haluavat olla jakamassa vastuuta. Perhevapaajärjestelmän on tultava nykyistä paremmin näitä isiä vastaan, koska heillä on todellinen tarve ja heihin sijoittaminen kannattaa. Se olisi parasta ennaltaehkäisyä kaksos- ja kolmosperheiden hyvinvoinnin kannalta, isyystutkija ja kaksosten isä Jouko Huttunen toteaa.

Monikkolisä parantaisi monikkoperheiden tilannetta

Monimuotoiset perheet -verkoston perhevapaamalliin sisältyvä uusi monikkolisä parantaisi monikkoperheiden tilannetta oleellisesti. Tämä Raha seuraa lasta -malli mahdollistaisi perheen toisen vanhemman kotona olemisen yhtäaikaisesti äidin kanssa.

- Se voisi myös ehkäistä monikkovanhempien joutumista kokonaan työelämän ulkopuolelle, koska monikkoperheen arjen vaativuus ja yllättävyys pakottavat usein työstä poissaoloihin, mikäli perhevapaata ei ole käytettävissä, sanoo Huttunen.

Nykyinen monikkopidennys, 60 arkipäivää, on riittämätön, sen lisäksi tarvitaan uusi 18 päivän pituinen monikkolisä. Monikkolisä olisi jokaisesta monikkolapsesta 78 päivää toisesta lapsesta alkaen. Tämä 18 lisäarkipäivää on sama määrä, jota sosiaali- ja terveysministeriön Monimuotoiset perheet -perhevapaatyöryhmä esitti vuonna 2015 lapsikohtaiseksi isyysvapaaksi toisesta lapsesta alkaen.

Hallitus on uudistamassa Suomen perhevapaamallia. Monimuotoiset perheet -verkosto toivoo, että hallitus huomioisi uudessa mallissa kaikenlaiset perheet elämäntilanteesta riippumatta.

Käytännön apua tarvitaan lisää

Suomen Monikkoperheiden kyselyn avulla haluttiin selvittää myös, miten monikkovanhemmat jaksavat ja mitä apua he tarvitsisivat lisää. Huomionarvoista on, että 22 prosenttia vastaajista koki jaksavansa huonosti tai välttävästi.

Heillä oli elämässään seuraavia tekijöitä useammin kuin vastaajilla keskimäärin: yksinhuoltajuus, enemmän kuin kolme lasta, kolmoset, vähäisempi oma tukiverkosto, tyytymättömyys saatuun kotipalveluapuun, terveyspalveluihin ja monikkoperhevalmennukseen, heikko taloudellinen tilanne, taloudellisen tilanteen selkeä huononeminen monikkolasten myötä sekä luopuminen aikuisten vapaa-ajan menoista.

Kysyttäessä mitä tukea huonosti tai välttävästi jaksavat monikkovanhemmat olivat tarvinneet lisää, korostui erityisesti tarve saada käytännön apua arkeen. He olivat saaneet kotipalveluapua keskimäärin useammin  kuin muut vastaajat. Apu ei kuitenkaan ollut riittävää tukeakseen pitkäaikaista jaksamista. Tämä seikka on tärkeä huomioida ajankohtaisessa lasten ja perheiden palvelujen kehittämistyössä.

Alkuperäinen artikkeli julkaistu 6.11.2017 17:14 / Suomen Monikkoperheet ry

hyvä vanhemmuus, isä, isänpäivä, kaksoset, kolmoset, perhevapaa, perhevapaat, suomen monikkoperheet, suomen monikkoperheet ry, vanhemmat, äiti | Julkaistu 09.11.2017 14:39