Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka tavoitteena on parantaa yhden vanhemman perheiden lasten sosiaalista, taloudellista ja oikeudellista asemaa.  Erityisen tärkeää on lapsen molempien vanhempien vanhemmuuden toteutuminen, vaikka parisuhde olisikin päättynyt. Keskeinen tavoite on myös estää yhden perheiden syrjäytyminen. YK:n lapsen oikeuksien sopimus luo toiminnalle puitteet. YVPL on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö. Se on Väestöliiton, Lastensuojelun Keskusliiton, SOSTE:n ja Opintotoiminnan Keskusliiton jäsenyhdistys.

Edunvalvonta ja vaikuttamistyö on liiton päätehtävä. Liitto seuraa yhden vanhemman perheitä koskevaa lainsäädäntöä, viranomaiskäytäntöjä, sosiaaliturvan kehitystä ja tarjoaa vaikuttamiskanavan yhden vanhemman perheille. Liitto antaa vuosittain 15 - 20 lausuntoa ja vetoomusta päättäjille.
YVPL on vaikuttanut keskeisesti mm. elatusapuarviointimenetelmän aikaan saamiseksi.

Liitolla on aluetoimistot Helsingissä, Turussa, Kuopiossa ja Oulussa.  Aluekoordinaattorit tukevat yhden vanhemman perheiden vertaisryhmien toimintaa ja perustavat uusia ryhmiä. YVPL koostuu noin 50 jäsenyhdistyksestä ja 60 vertaisryhmästä. Nämä tarjoavat monimuotoista vertaistukea alueensa yhden vanhemman perheille. Lisäksi liitto järjestää vuosittain useita eroryhmiä sekä eronneille vanhemmille että eroperheiden lapsille. 
Liitto tarjoaa myös 30 tuntia viikossa Eroinfopuhelinpäivystystä, jossa vanhemmat voivat keskustella lapsen asumisen, elatuksen, huollon ja tapaamisten järjestämisestä eron jälkeen sosiaalialan ammattilaisen kanssa. Puhelinnumero on 020 774 9800. 
Liitolla on myös juristipäivystys jäsenille arkipäivisin. Lisäksi tiedotetaan eroon liittyvästä lainsäädännöstä järjestämällä kymmenkunta Vanhempien eron ABC -kurssia tai asianajan neuvontatilaisuutta. YVPL järjestää myös vuosittain noin 10 tuettua lomaviikkoa ja julkaisee Muuttuva perhe –lehteä.
Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta:
www.yvpl.fi
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n koulutetut ammattilaiset ja vertaisohjaajat liikkuvat Perheaikaa.fi -sivustolla tunnistettavilla nimimerkeillä. Keskustelupalstalla ja suljetuissa ryhmissä heillä on lisäksi käytössään avatar. Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n avatar näyttää tältä: