Perheaikaa.fi käyttöehdot

Rekisteröitymällä Perheaikaa.fi -palveluun käyttäjä sitoutuu noudattamaan palvelun käyttöehtoja. Käyttäjän palveluun lisäämä sisältö on pääsääntöisesti julkista ja muiden käyttäjien nähtävissä, lukuun ottamatta käyttäjän rekisteröintitietoja ja suljettuja nettiryhmiä tai suljettuja chatteja, joihin lisätyt tekstit näkyvät vain muille ryhmiin hyväksytyille.

Käyttäjä on yksin vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta palvelun käytöstä ja käyttäjän palveluun lisäämästä sisällöstä. Käyttäjällä ei ole oikeutta julkistaa kenenkään henkilöllisyyttä tai yhteystietoja. Käyttäjä voi vapaasti hyödyntää palvelun sisältöä ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Käyttäjä ei saa käyttää palvelua minkään vastikkeellisen tai vastikkeettoman tavaran tai palvelun mainontaan ja markkinointiin.

Palveluntuottajalla on oikeus esimoderoida kaikki palvelun sisältö ennen sivustolle lisäämistä esim. poistamalla tekstistä netiketin vastaiset osat. Myös chatteja valvotaan ja epäasialliseen keskustelutapaan puututaan. Verkkopalvelua ei saa kuormittaa roskapostilla, ketjukirjeillä tai sähköpostin massalähetyksillä. Palvelun väärinkäyttö voi aiheuttaa palvelun käytön eston.

Palveluntuottajana Väestöliitto ry vastaa palvelun sisällöstä ja sen oikeellisuudesta ainoastaan itse tuottamansa sisällön osalta. Palveluntuottaja ei vastaa palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvasta vahingosta. Palveluntuottaja ei myöskään vastaa sellaisten tahojen tuottamien sivujen sisällöstä, aineistosta ja palveluista, joihin verkkopalvelun sivuilta on linkkiyhteys. Vain palveluntuottajalla on oikeus lisätä sivustolle linkkejä. Palveluntuottaja ei myöskään vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua verkkopalvelun toiminnasta tai siitä, ettei verkkopalvelu ole toiminnassa.

Palveluntuottajalla on oikeus ilman ennakkoilmoitusta muokata ja muuttaa Perheaikaa.fi –palvelun käyttöehtoja, tietosuojakäytäntöä, ulkoasua, sisältöä ja saatavuutta. Palveluntuottaja ei voi taata, että palvelu toimii aina keskeytymättömästi ja virheettömästi. Palveluntuottajalla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi. Palveluntuottaja voi halutessaan lakkauttaa palvelun kahden kuukauden varoitusajalla.

Lue rekisteriseloste tästä.