Perheaikaa.fi

Tervetuloa Perheaikaa.fi –sivustolle! Perheaikaa.fi on Väestöliiton verkkopalvelu, joka tuo vertaistuen ja asiantuntija-avun kotisohvallesi. Palvelumme on suunnattu kaikille lasta suunnitteleville ja odottaville sekä pikkulapsiperheiden vanhemmille. Tavoitteemme on tarjota tukea vanhemmille murrosvaiheessa parista perheeksi, tukea vanhempia omassa vanhemmuudessa ja vahvistaa parisuhdetta.

Perheaikaa.fi palvelussa on useita erilaisia toimintoja, joiden kautta voit saada sekä asiantuntijoiden ohjausta että vertaistukea. Palvelun toimintoja ohjaavat Väestöliiton ammattilaiset ja Väestöliiton kouluttamat vapaaehtoiset. Perheaikaa.fi tarjoaa perinteisiä keskustelupalstoja, reaaliaikaisia live-chatteja, pidempikestoisia suljettuja nettiryhmiä sekä vuorovaikutteisia nettiluentoja. Sivustollamme on tarjolla myös paljon erilaista tutkimukseen perustuvaa tietoa videoiden, artikkeleiden ja vinkkien muodossa.

Perheaikaa.fi –verkkopalvelumme on asiantuntijavetoinen sekä luotettava ja näin ollen ainutlaatuinen verkkopalvelu perheille. Voit käyttää palvelua täysin anonyymisti ja maksutta, myös Suomen rajojen ulkopuolelta. 

Verkkopalvelun toteuttamisessa on ollut alusta asti mukana kuusi perhejärjestöä, jotka tuovat esiin perheiden monimuotoisuutta. Kumppanit ovat Suomen Monikkoperheet ry, Suomen Uusperheellisten Liitto ry, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry, Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry, Sateenkaariperheet ry ja Adoptioperheet ry.

Toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys (RAY). Sivusto julkistettiin 6.3.2012.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Välkommen till webbplatsen Perheaikaa.fi! Perheaikaa.fi är Väestöliittos webbtjänst, som ger dig tillgång till socialt stöd och experthjälp hemma i soffan. Tjänsten är riktad till alla som planerar eller väntar barn samt till småbarnsföräldrar. Vår målsättning är att vara ett stöd för föräldrar i övergångsskedet från par till familj, att stödja föräldrarna i det egna föräldraskapet och att stärka parförhållandet.

I tjänsten Perheaikaa.fi ingår flera olika funktioner, som erbjuder såväl råd av experter som stöd av andra i samma situation. Perheaikaa.fi erbjuder traditionella diskussionsforum, möjlighet att live-chatta i realtid, stängda nätgrupper aktiva under längre tid samt interaktiva nätföreläsningar. På webbplatsen erbjuds även information av flera olika slag, som grundar sig på forskning, i form av videor, artiklar och tips.

Webbtjänsten Perheaikaa.fi drivs av experter och är en pålitlig och således unik webbtjänst för familjer. Du kan använda tjänsten helt anonymt och utan kostnad, även i utlandet.

Sex familjeföreningar har deltagit i att utveckla webbtjänsten ända från början, och belyser de olika former som familjer har i dagens Finland. Som partner fungerar Finlands Flerlingsfamiljer rf, Suomen Uusperheellisten Liitto ry, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry, Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry, Regnbågsfamiljer rf och Adoptivfamiljer rf. 

Projektet finansieras av Penningautomatföreningen (RAY).  Webbplatsen lanserades 6.3.2012.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Welcome to the Perheaikaa.fi website! Perheaikaa.fi is a service provided online by the Family Federation, giving you access to social support and assistance from experts in the convenience of your own home.  The service is aimed at everyone planning to have or expecting a child as well as parents of young children. Our aim is to support parents as they go from being a couple to being a family and as parents, as well as strengthening their relationship.

Perheaikaa.fi is composed of several different functionalities, offering expert advice as well as support from others in the same situation. On Perheaikaa.fi you’ll find traditional discussion boards, real-time live chats, closed web groups active for longer periods of time and interactive online lectures. On the website you’ll also find research-based information on a number of topics, in the form of videos, articles and hints and tips.

The online service Perheaikaa.fi is administered by experts and is a trustworthy and therefore unique online service for families. The service is completely anonymous and free of charge, also when used abroad.  

Six family associations have been involved in developing the online service from the beginning, and illuminate the different kinds of families found in society today. The partners are the Finnish Multiple Births Association, Suomen Uusperheellisten Liitto ry, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry, Multicultural Association Familia Club ry, Rainbow Families and the Association of Adoptive Families in Finland. 

The project is financed by Finland's Slot Machine Association (RAY).  The website was launched 6.3.2012.